Öğrenci Belgesi Teslim Prosedürü

1) “Öğrenci Belgesi”, öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/YO/MYO  Öğrenci işleri bölümünde işlem bankosuna öğrenci kimliği ile bizzat başvurusu halinde kendisine teslim edilir.

Bizzat  başvurma imkanı bulunmayan öğrenciler belge  talebi ve teslimini bir başkası aracılığıyla yapabilir. Bunun için, belgeyi alacak kişinin dilekçesi, noter vekaleti ve ekinde bulunan öğrenciye ait nüfus cüzdanı veya öğrenci kimlik fotokopisi ile bizzat ilgili Fakülte/YO/MYO işlem bankosuna başvurması gerekir.

 

2) Denizli dışında bulunan ve acil belge talebi olan öğrenciler, ilgili Fakülte/YO/MYO ‘na hitaben yazdıkları  belgeyi faks çekerek, belgeyi almak üzere bir başkasını  vekil tayin eder. Hazırlanan belge dilekçede belirtilen kişiye imza karşılığı teslim edilir.

 

 

3) İlçelerimizde bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, belge taleplerini okul öğrenci işlerine ileterek, yetkili imzası ile belgelerini alablilirler.

 

4) Akademik takvime göre tatil olan ve Denizli dışına çıkılacağı belli olan zamanlarda, öğrencilerimizin belgelerini alarak memleketlerine gitmeleri yararlarına olacaktır. Belge almadan memleketlerine giden öğrencilere faksla belge gönderilmeyeceğinden, yaşanacak mağduriyetten öğrencilerimiz sorumlu olacaklardır.