TIP FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

 

Fakültemiz 1987 yılında “Denizli Tıp Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında hastanesini Denizli’de Güneş binasında hizmete açmıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmeye başlamışlardır. 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren ise fakültemizde probleme dayalı öğrenci merkezli “aktif eğitim” yöntemi ile eğitim verilmektedir. Fakültemizde I, II ve III. sınıflarda probleme dayalı, IV ve V. sınıflarda ise taska dayalı aktif eğitim verilmektedir. Dönem VI öğrencilerimizi hekimliğe hazırlarken koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin önemini özümsemeleri amaçlanarak intörnlük eğitimi verilmektedir.

 

Amaç

Üç temel çalışma alanımız olan eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda Atatürk ilkeleri doğrultusunda, toplum ve insanlığa yararlı çalışmalar yapmaktır.

 

Misyon

Eğitim: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkânları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmektir.

Araştırma: Uluslararası düzeyde kabul gören, tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunan araştırmalar yapmaktır.

Sağlık Hizmetleri: Çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmetleri alanında fakültemizi dünya standartlarını taşımak; bu üç konuda ürettiği politikalar ile ülkemiz politikalarına katkıda bulunabilmek ve bu uygulamaları ile uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.