Misyon

Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü olarak misyonumuz; çağın gereksinimlerine uygun öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüterek, teorik bilgilerini iş dünyasıyla bağdaştırabilen, ekip çalışmasında yetkin, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

 
Vizyon

Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel alanda yeniliklere yön veren, iş dünyasında ve yenilikçi öğretim uygulamalarında öncü, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip lider bireyler ve akademisyenler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 
Amaçlar
  • A1: Mezunlarımızın, işletme alanında teorik bilgi ve iş dünyasındaki gerçeklere dayalı pratik bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
  • A2: Mezunlarımızın, teorik ve pratik bilgiler kazanarak iş dünyasında etkili bir şekilde görev alabilmelerini sağlamak.
  • A3: Mezunlarımızın, iş hayatında etik sorumlulukları benimsemiş, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olmalarını sağlamak.
  • A4: Mezunlarımızın, etkili iletişim becerilerine ve güncel teknolojiler hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
  • A5: Mezunlarımızın, işletme yönetimi ile ilgili görev ve sorumlulukları üstlenme becerisine sahip, yenilikçi ve liderlik vasıflarına sahip bireyler olmalarını sağlamak.
  • Menü