T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI - 2

 

TOPLANTI TARİHİ: 21.12.2022

TOPLANTI SAATİ: 14.00

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Bölümümüz danışma kurulu toplantısı 21 Aralık 2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya öğrenci temsilcileri dışında bölüm danışma kurulu üyelerinin tamamı ve bölümümüz öğretim üyeleri katılmıştır.

Danışma kurulu önerileri aşağıdaki gibidir:

  1. Üniversite ve sanayi iş birliği kanununda proje bazlı yaklaşımlarla olaya yaklaşmanın daha somut sonuçlar olmada etkili olacağı değerlendirildi.
  2. Staj programının müfredata alınması ve arzu edilen sonuçların alınması konusunda belirli firma listeleri oluşturularak öğrencilerin çalışma sırasında yaşayabileceği olumsuz durumların önlenmesi konusunda ortak görüş sağlandı.
  3. Firmaların ve toplumun ortak sorunu olarak görülen “Değerler Eğitimi” yapılması önemli olarak değerlendirildi. Bu alanda ders planında güncelleme yapılabileceği hususu tartışıldı.
  4. Diğer hususlarda ortak iş birliği ve görüş için ara toplantılarla yeniden buluşulmasına karar verildi.

 

Menü