T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI – 3

 

TOPLANTI TARİHİ: 21.12.2023

TOPLANTI SAATİ: 14.30

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Bölümümüz danışma kurulu toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya mezun öğrenci temsilcisi dışında bölüm danışma kurulu üyelerinin tamamı katılmıştır.

Danışma kurulunun temel amacı hatırlatılarak toplantı ABD başkanının konuşması ile başladı.

Kurul üyeleri kendilerini tanıttıktan sonra geçen yıllarda yapılan toplantı kararları ve bu karara yönelik yapılanlar ele alındı.

1. Öncelikli olarak ele alınan ve tartışılan konular aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

  • Meslek odaları ziyaretleri,
  • Yapılan ve yapılmakta olan tezler,
  • Yapılan seminerler,
  • Yapılmakta olan TÜBİTAK projeleri,
  • Derslerin uygulamaya yönelik olması için yapılanlar,
  • Diğer kararların uygulanamama sebepleri (altyapı eksikliği vb.),
  • Ayrıca neler yapılabilir konuşuldu.

2. Halihazırda ekonomik olarak dezavantajlı olan öğrencilere burs nasıl sağlanabilir? Konusunda neler yapılabilir konuşuldu. Odalardan bu konuda destek sağlanabilir önerisi geldi. Burs verilecek öğrencilerin yarı zamanlı birtakım işyerlerinde istihdam edilebilir önerisi geldi.

3. Staj konusu ele alındı. Stajın gerekliliği ve faydasına değinildi. Stajın nitelik arttırıcı etkisi vurgulandı. İşletme bölümünün 7+1 olabilirliğinin zorluğu tartışıldı. Stajyer almak isteyen işletmeler ile staj yapmak isteyen öğrencilerin bir araya getirilebilme imkanları tartışıldı. Staj yapan öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Halihazırdaki staj yönetmeliğinde değiştirilmesi icap eden noktalar konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi aracılığı ile yapılabilen staj imkanları ele alındı. Bankaların bölge müdürlükleri ile yapılacak protokollerle staj imkanı sağlanabilir önerisi geldi. Ayrıca Mali Müşavirler odası ile görüşülerek staj imkanı sağlanabilir önerisi geldi. Staj yapılan iş yerlerinin öğretim üyeleri tarafından ziyaret edilebileceği önerisi geldi.

Menü