Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı


   Prof. Dr. Dündar KÖK

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   dkok@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 13

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Ender COŞKUN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   enderc@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 14

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Hafize MEDER ÇAKIR

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   hmeder@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 79

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Hakan AYGÖREN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   haygoren@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 87

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Hakan SARITAŞ

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   hsaritas@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 88

   A Blok - 1. Kat

   
   Doç. Dr. Umut UYAR

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   uuyar@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 30

   B Blok - Zemin Kat

   
   Doç. Dr. Mehmet UTKU

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   mutku@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 90

   A Blok - 1. Kat

   
   Dr. Öğr. Ü. Osman Barlas BURSALI

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   obbur@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 12

   A Blok - 1. Kat

   
    Dr. Habib KÜÇÜKŞAHİN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   hkucuksahin@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 28

   B Blok - 1. Kat

   
   Arş. Gör. Göksal S. KELTEN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   gkelten@pau.edu.tr

   +90 258 296 38 56

   B Blok - 1. Kat

   
   Arş. Gör. Melek CIBIR

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   mcibir@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 89

   B Blok - 1. Kat

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı


 Prof. Dr. Arzu ORGAN

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   aorgan@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 89

   A Blok - 1. Kat

   
  Prof. Dr. Esra AYTAÇ ADALI

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   eaytac@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 98

   B Blok - Zemin Kat

   

 Prof. Dr. İrfan ERTUĞRUL

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   iertugrul@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 74

   A Blok - 1. Kat

   

 Doç. Dr. Ayşegül TUŞ

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   atus@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 97

   B Blok - Zemin Kat

   

 Doç. Dr. Nilsen KUNDAKCI

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   nilsenk@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 99

   A Blok - 1. Kat

   
   Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   hkocak@pau.edu.tr

   +90 258 296 38 59

   A Blok - 1. Kat

   
   Dr. Öğr. Ü. Gülin Zeynep ÖZTAŞ

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   gzeynepa@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 84

   B Blok - 1. Kat

   

 

 Dr. Öğr. Ü. Tayfun ÖZTAŞ

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   toztas@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 10

   B Blok - 1. Kat

   
  Arş. Gör. KEVSER ARMAN

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   karman@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 38

   B Blok - Zemin Kat

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

 

 Dr. Öğr. Ü. Yasin ULUSOY

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

   yulusoy@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 95

   B Blok - Zemin Kat

   
   
    Arş. Gör. Kaan M. YAĞCIOĞLU

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

   kyagcioglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 29

   B Blok - Zemin Kat

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı


   Prof. Dr. Ahmet BARDAKCI

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   abardakci@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 01

   A Blok - 1. Kat

   

 Prof. Dr. Duygu KOÇOĞLU

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   dkocoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 86

   A Blok - 1. Kat

   

 Prof. Dr. Halil SAVAŞ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   hsavas@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 00

   A Blok - 1. Kat

   
 

 Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   sbarutcu@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 02

   A Blok - 1. Kat

   
   

 Doç. Dr. Mevhibe AY TÜRKMEN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   mturkmen@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 57

   A Blok - 1. Kat

   
 

Doç. Dr. Mustafa BAYHAN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   mbayhan@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 04

   A Blok - 1. Kat

   
 

 Doç. Dr. Mustafa İncekara

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   mincekara@pau.edu.tr

   +90 258 296 29 54

   A Blok - 2. Kat

   

 Dr. Öğr. Ü. M. Atahan YILMAZ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   matahany@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 35

   B Blok - Zemin Kat

   
 Dr. Öğr. Ü. Zinnet KARAKAŞ KELTEN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   zkarakas@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 42

   B Blok - 1. Kat

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı


 Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

(Emekli Öğretim Üyesi) 

   

 Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  airmis@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 62

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Celaletdin SERİNKAN

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  cserinkan@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 83

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Esin BARUTÇU

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   esahin@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 82

   A Blok - 1. Kat

   
 Prof. Dr. Sebahat BAYRAK KÖK

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  sbayrak@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 61

   A Blok - 1. Kat

   
   Prof. Dr. Zübeyir BAĞCI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   zbagci@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 91

   A Blok - 1. Kat

   
 Doç. Dr. Yeliz MOHAN BURSALI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   ybursali@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 36

   A Blok - 1. Kat

   
   Dr. Öğr. Ü. Hatice ÇOBAN KUMBALI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   haticecoban@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 49

   B Blok - Zemin Kat

   
   Dr. Öğr. Ü. Mehtap SARIKAYA

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   mehtaps@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 39

   B Blok - Zemin Kat

   
 Dr. Öğr. Ü. Özlü DOLMA

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   odolma@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 27

   B Blok - 2. Kat

   
 Dr. Öğr. Ü. Esvet MERT

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   emert@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 47

   B Blok - 1. Kat

   

Menü