Bölüm Başkanımız Sayın Duygu KOÇOĞLU'nun mesajı;

İnsan ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerin varlığını devam ettirebilmesi üretim, yönetim, finans ve pazarlama alanlarında güncel bilgi ve beceriye sahip olmalarına bağlıdır. Bu anlamda işletme faaliyetlerini kapsayan kavramları, küreselleşen iş dünyasının değişim ve rekabet örgüsü içerisinde bir başarı kaldıracı olarak kullanmak gerekmektedir.  Bölümümüz geniş anlamda üretim faktörleri ve kaynaklar arasındaki ilişkiyi, dar çerçevede ise yönetimin özünü oluşturan insanlar arasındaki ilişkileri bir girişimcilik eğitimi modellemesiyle sunmaktadır. Dünya işletmecilik anlayışını Türk işletmecilik anlayışı ile sentezleyerek, yetiştirdiği işletmecileri ulusal ve küresel iş piyasasına hazırlamaya gayret göstermektedir.

Bankacılık, Yatırım ve Finans, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Mali Müşavirlik, İnsan Kaynakları, Üretim ve Hizmet Planlaması, Pazarlama ve Dış Ticaret vs. alanlarına insan kaynağı yetiştiren bölümümüz, çok sayıda seçmeli dersler sunarak öğrencilerimizin istediği alanda uzmanlaşmasını sağlamaktadır.  Bölümümüzün amacı, kamu ve özel sektörde başarılı olabilecek yetkinlikte öğrenciler yetiştirmek ve ülke kalkınmasında katkı sağlayacak, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, teorik ve pratik bilgilere sahip lider-yönetici adaylarını eğitmektir. 1992 yılından beri her geçen gün gelişip güçlenen akademik kadrolarımızla, öğrencilerimize daha iyi bir kariyer kazandırmak ve yetkinlik sahibi kişiler olarak hayata atılmalarına tam destek sağlamak önceliğimizdir. Temel iş motivasyonumuz, tüketen değil üreten, kendini ve ülkesini geliştirmeye adamış nitelikli gençler yetiştirmektir.

M. Kemal Atatürk’ün "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız" sözünü hiç unutmadık, unutmayacağız…

 

Prof. Dr. Duygu KOÇOĞLU

Bölüm tanıtım videomuza buradan erişebilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

 

Menü