T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI - I

TOPLANTI TARİHİ: 09.12.2021

TOPLANTI SAATİ: 10.00

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Programlarının Değerlendirme Sisteminin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince Bölümümüz danışma kurulu toplantısı 9 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bölüm danışma kurulu üyelerinin tamamı katılmıştır.

Danışma kurulu önerileri aşağıdaki gibidir:

  1. Toplantının ana ekseninde üniversite-sanayi iş birliği konuşulmuştur. Bu bağlamda staj, burs ve iş imkanları konusunda öğrencilere bilgi vermek üzere bir toplantı düzenlenmesi önerilmiştir.

  2. Stajın yalnızca dönem aralarında değil dönem içinde de yapılması mümkün hale getirilerek öğrencilerin pratikle daha fazla buluşmalarının sağlanması, bu durumun mezun olduktan sonra istenen iş deneyimi konusunda da onları bir adım öteye taşıyabileceği ifade edilmiştir. Bu durumun, stajın seçmeli bir ders olarak ders kataloğuna eklenmesiyle gerçekleştirilebileceği görüşülmüştür.

  3. Sanayi ve ticaret odalarından, özel sektörden deneyimli uzman ve yöneticilerin öğrencilerle sıklıkla bir araya gelmeleri; derslerde konuk olarak, kantinde yapılabilecek gayri resmî buluşmalarla ve daha geniş çapta da konferans, panel gibi etkinliklere konuk olarak daha sık katılımlarının sağlanmasının olumlu olacağı belirtilmiştir. Böylelikle öğrenciler hem teorinin pratikteki yansımalarını görebilecek hem de piyasanın koşullarından haberdar olabileceklerdir.

  4. Meslek odalarına öğrencilerin proje üretmelerini desteklemek amacıyla proje yarışmaları düzenlemeleri konusunda çağrı yapılması kararlaştırılmıştır.

  5. Meslek odalarının lisansüstü öğrencilerle etkileşimi de oldukça önemli olarak değerlendirilmiş, sanayide alan araştırması yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerini anlatabilecekleri bir panel oluşturulması önerilmiştir. Bu panelde işletmecilerin sektörde yaşadıkları problemlerin de değerlendirilerek yeni araştırma konularına zemin oluşturulabileceği düşünülmektedir. 

 

Menü