ERASMUS STAJ YOL HARİTASI

1. Erasmus Staja Başvuru Yapabilmek İçin Gerekli Şartlar

Tüm öğretim kademeleri staja başvurabilir. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.

Ön lisans, Lisans            2.20 / 4.00

Yüksek Lisans                 2.50 / 4.00

Doktora, Tıpta İhtisas    2.50 / 4.00

Erasmus staj yapmak için asgari süre 62 Gün – azami süre ise 360 gündür (2-12 Ay ).  

Not: Erasmus staj programından faydalanmak isteyen öğrencilerin ilk önce staj yapacakları kurumdan, staj yapacaklarına dair “kabul mektubu” almaları gerekmektedir. Kabul mektubunu almış olan adaylar evrak hazırlama aşamasına geçebilirler.

2Erasmus programından faydalanmak isteyen öğrencilerin hazırlaması gereken evraklar;

- Learning Agreement  (Öğrenim Anlaşması) ( 3 nüsha ve ıslak imzalı olmalıdır)

- Transkript     

- Kabul mektubu

- Dil belgesi

-Ayrıca karşı kurumun  istediği bütün belgeler.

3. Erasmus Staj Programında gitmeden önce takip edilmesi gereken adımlar.  

Not: Yukarıdaki adımlardan sonra öğrencilere iki aşamalı olan OLS dil sınavının ilk aşaması gönderilir. Öğrenci Erasmus staja gitmeden önce kendisine tanımlanan bu çevrimiçi sınavı yapmak zorundadır. 

4. Erasmus Staj Programı Süresince Takip Edilmesi Gereken Adımlar.  

5. Erasmus Stajından Döndükten Sonra Getirilmesi Gereken Evraklar:

 

Not1: Misafir kurumda 62 günden az kalındığı durumda, öğrencinin hibenin tamamını geri vermesi gerekir ve Erasmus+ staj öğrencisi sayılmaz. 

Not2: Staj kurumunda tatil olmadığı zamanlarda öğrencinin 7 takvim gününün üzerinde olan seyahatleri toplam süre hibesinden düşer.