1. Erasmus KA 107 Nedir?

   Erasmus KA107 programı, KA103 programına benzeyen ancak farklı noktalarının bulunduğu bir diğer değişim projesidir. KA107 ve KA103'ün ayrıştığı temel nokta ortaklık kurulan ülkelerdir. KA103 dahilinde Erasmus program ülkeleriyle (28 AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Sırbistan dahil) işbirliği kurulabilirken KA107 kapsamında ortak ülkeler başlığı altında dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerle işbirliği tesis edilebilmektedir. KA107 projesi, üniversitelerin karşılıklı bölüm ve kontenjan anlaşmasına dayanarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

    KA107 projeleri Yükseköğretim öğrencilerine diğer bir ülkede öğrenme, eğitim alma imkanı sunarken, akademik ve idari personele ise diğer bir ülkede ders verme ya da eğitim alma imkanı sunmaktadır. KA107 projelerinde Ortak Ülkeler ile öğrenci hareketliliği öğrenim faaliyeti olarak gerçekleşebilmekte olup; staj faaliyeti kapsam dışında bırakılmıştır.

2. Başvuru Kriterleri Nelerdir?

    Öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki yükseköğretim kurumu arasında “kurumlararası anlaşma” yapılmış olmalıdır;

  1. Öğrencinin örgün eğitime kayıtlı olması (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora),
  2. Hareketlilik gerçekleştirecek 2 kurum tarafından ortaklaşa belirlenen ve kayıt altına alınan akademik not ortalamasına sahip olunması,

       3.  Üniversitenin yapmış olduğu Erasmus dil sınavından en az 60 puan almış olmak veya eşdeğerliği bulunan YDS, YÖKDİL, TOEFL, EILTS yabancı dil tespit sınavlarında 60 puana eş değer bir puan almış olmak.

     Erasmus KA103 programında olduğu gibi, hareketliliğe katılan bireyler KA107 programından da hibe alırlar. Bu hibelere ek olarak değişim faaliyetinden faydalanacak öğrenciler seyahat hibesi de almaya hak kazanırlar. Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

3.Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

 

Ortak Ülke

700

Ortak Ülke

 

Türkiye

800

 

4. Hareketliliğin Gerçekleştirilebileceği Ülkeler

Not: Burada dikkat edilmesi gereken husus, programa dahil olan anlaşmalı ülkeler ile hareketliliğin gerçekleştirebilecek olmasıdır.  Gidilecek ülke ve bölümle ilgili olarak daha detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz…