Sıkça Sorulan Sorular

1. Erasmus+  öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?

Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz bir  ya da iki defa  başvuru tarihi belirlemektedir. Bu tarihler gerek  Pamukkale Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden, gerekse PAU ULİK (link) internet sayfasından ilan edilmektedir. Gerekli koşullara sahip olan öğrenciler, duyurulan tarih aralığında Pusula Sistemi aracılığıyla başvurularını yaparlar.

2.Gidecek olan Erasmus öğrencileri nasıl seçiliyor?

Başvuracak öğrencilerin Genel Not Ortalaması, Lisans Öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri için minimum 2.50/4.00 olmalıdır. Dil puanının minimum 60 olması gerekmektedir.

Seçimlerde değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir:

Akademik Başarı Düzeyi: % 50

Dil Seviyesi: % 50

3. Ön lisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir mi?

Evet. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir.

4. Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?

Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Staj hareketliliğinde asgari süre 62 gün, azami süre ise 12 aydır. Öğrenim hareketliliğinde en az 3 ay tamamlanmalıdır. 3 aydan az süre kalındığında mücbir sebep olmadığı sürece hibenin tamamı geri iade edilir. Staj hareketliliğinde ise 62 günden az kalınması durumunda mücbir sebep olmaması durumunda alınan hibenin tamamı geri iade edilir.

5. Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, Bölümünüzün/Yüksek Okulunuzun/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı anlaşmasının (Bilateral Agreement) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa mevcut anlaşmaların hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

6. Karşılıklı Anlaşma (Bilateral Agreement) nedir?

İki üniversitenin Erasmus programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

7. Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma yapması için yazışmaya başlayabilir miyim?

Hayır. Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri yapar.

8. Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

9. Bölümümün yeni ikili anlaşma yapabileceği üniversiteleri araştırabileceğim bir adres var mı?

Evet. Aşağıda verilen adreslere girerek kendi bölümünüze uygun “Aday Partner Üniversite” arayabilir ve bulduğunuz bilgileri Erasmus Bölüm koordinatörünüze iletebilirsiniz. Ancak, üniversitenin özelliklerinin Erasmus Değişim Programı’na uygun olması  ve yazışmaları kesinlikle sizin yapamayacağınız konularına dikkat edin.

10. Öğrenim Anlaşması nedir (Learning Agreement) ?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız derslerin taahhüdü niteliğindedir.

11. Online Learning Agreement  (Çevrimiçi Öğrenim Sözleşmesi) Nedir?

Bu araç, Avrupa Üniversite Vakfı ve Erasmus Öğrenci Ağı tarafından 21. yüzyıl mobil öğrencisi için geliştirilmiştir Öğrenim Sözleşmesinin çevrimiçi olarak hazırlanmasına, bir dokunmatik ekran kullanılarak imzalanmasına ve hem ev sahibi hem de konuk üniversitelerle paylaşılmasına izin verir. “Less Paper Less Time Wasted” sloganıyla, zaman ve kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilmiş yeni bir uygulamadır. Çevrimiçi öğrenim sözleşmesi, temel olarak öğrencinin hazırladığı teklifler (seçilmiş dersler) üzerinden yürütülür.  Bu tekliflerin elektronik ortamda onaylanması için bölüm koordinatörlerinize gönderilir (teklifin kabul edilmemesi durumunda öğrencilere değiştirmeleri söylenir).  Teklif taslağı onaylandıktan sonra öğrenciler hem bölüm koordinatörleri hem de kurum koordinatörü tarafından çevrimiçi olarak imzalanmış olan öğrenim sözleşmesini PDF olarak indirebileceklerdir.

Not: Erasmus stajı için çevrimiçi Öğrenim Anlaşması uygulaması kullanılamamaktadır. Bu yeni yöntemin uygulanabilirliğini genişletmek için çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilerin çevrim içi öğrenim anlaşması hazırlaması gerekirse koordinatörlüğümüz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

12. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?

Evet. Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Derslerde yapılan bu değişikliğin Learnin Agreement sayfalarında ilgili kısma mutlaka işlenip imzalatılması gerekmektedir.

13. Erasmus Öğrencisi olarak tamamlamam gereken belgeler nelerdir?

a. Learning Agreement (Gitmeden önce Learning Agreement’ın “before the mobility” kısmını, ıslak imzalı ve 3 nüsha olacak şekilde elinizde bulundurmalısınız,).

b. Changes to Learning Agreement (Gittiğiniz kurumda ders değişikliği yapmanız durumunda Learning Agreement belgesinin doldurulması gereken kısmı “during the mobility” kısmıdır.)

c. Katılım Sertifikası (Gittiğiniz kurumun size hareketlilik sonunda vermesi gereken belgedir, her ihtimale karşı 2 nüshasını istemek yararlı olacaktır.)

d. Transcript of Records (Gittiğiniz kurumdan almış olduğunuz derslerin ve notların resmi belgesidir.)

e. Mobility Tool Online anket,

f. OLS dil sınavı, gitmeden önce, oradayken ve döndükten sonra üç ayrı aşamada tamamlanması gereken dil sınavıdır.

g. Hareketliliği gerçekleştireceğiniz kurumun istediği diğer belgeler.

 14. Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?

Eksiksiz doldurulmalı (Tarih, ıslak imza, isim, gerekliyse mühür). Bunlar en temel şartlar olmakla birlikte belgelerin nasıl doldurulacağı konusuna bilgilendirme toplantılarında detaylı bir şekilde yer verilmektedir. Bu sebeple,  Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış olan öğrencilerin, bilgilendirme toplantılarını mutlaka takip edip daha detaylı işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir.

 15. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir. 

16. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır ?

Hayır. Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir, ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

17. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.

18.  Karşı Üniversitede Bölümüme Uygun Dersler Bulamıyorum. Ne Yapmalıyım?

Her üniversitenin bölüm ve fakülte sınıflandırması birbirinden farklı olabilmektedir. Özellikle yurt dışı üniversitelerinde bu gibi durumlarla sık sık karşılaşmaktayız. Erasmus programına katılmaya hak kazanan öğrencinin, farklı bölümlerden de ders alabileceğini bilmesi gerekmektedir.  Bu sebeple,  öğrencinin gideceği üniversitede, kendi bölümüne yakın olan diğer bölümlerin ders kataloglarını incelemesi faydalı olacaktır.  Detaylı araştırmaya ihtiyacınız olması durumunda bölüm koordinatörlerinizden ve gideceğiniz kurumun uluslararası ilişkiler koordinatörlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

19. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?

Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye  göre hesaplanan toplam hibenin %70’i – Kurumun hak ettiği hibenin Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirilmesinden sonra -  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda katılım sertifikasında yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

20. Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.

21. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım ve  katkı payımı ödemem gerekir mi?

Evet. Kendi üniversitenize kayıt yaptırmak ve öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.

22. Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi?

Hayır, krediniz kesilmez. Erasmus programından yararlanan öğrencilerin, başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

23. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım? 

Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.  Ancak öğrencilerin vize için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden hibe miktarlarını belirten resmi bir yazı almaları gerekmektedir. Hibe yazısının istenilen zamanda hazır olabilmesi için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne “1 hafta”  önceden talepte bulunulması gerekmektedir.

24. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus  öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini araştırarak gerekli tüm bilgiyi toplayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.

25. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Faaliyete katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türüne göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Gidilen her ülkenin farklı taleplerinin olmasıyla birlikte, öğrenim için olan sigortalarda eğitim, seyahat, sağlık;  staj için olan sigortalarda eğitim, seyahat, sağlık ve kişisel sorumluluk ibarelerinin bulunması gerekmektedir. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. 

 26. Gitmek istediğim üniversiteyle nasıl bağlantı kuracağım? 

Uluslararası İlişkiler  Ofisi’nden ilgili iletişim kişilerine ilişkin bilgileri edinebilir ve e-posta yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgi verirken, dersler ve ECTS kredileri ile ilgili bilgiler Bölüm Koordinatörlerinden sağlanmaktadır.

27. Gittiğim okulda alacağım derslerin burada karşılığı olmalı mı? Kaç ders   almalıyım?

Evet. Her aldığınız dersin burada mutlaka karşılığı olmalı ve gitmeden önce Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilen derslerin üniversitemiz dersleriyle eşleştirilmesi yapılmalıdır. Alacağınız ECTS kredisi miktarı, bir dönem için en az 30 (+/- 2) olmalıdır. Bunun kaç derse karşılık geleceği her partner üniversitede farklı olabilir. 

28. Ders Eşleniklerini Nasıl Yapacağım?

Ders eşlenikleri konusunda en önemli husus, Learning Agreement’ın  (Öğrenim Anlaşmasının) tüm sayfalarının doğru şekilde doldurulmuş olmasıdır.  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ders eşleniklerinden sorumlu değildir. Öncelikle almak istediğiniz dersleri seçiniz, daha sonra uygunluğunu bölüm koordinatörünüz ile görüşünüz. Ders eşlenikleri bölüm koordinatörleri tarafından gerçekleştirilir.

29. Akademik tanınma belgesi nedir? Ne için kullanılır?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini garanti eden bir belgedir. Bu belgeyi koordinatörünüzle birlikte doldurmanız gerekir.
Bu belgenin Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunda onaylanması ve daha sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmesi gerekmektedir.

30. Erasmus staj yerini nasıl bulabilirim?

Öncelikle belirtmek gerekir ki staj yerini bulmak öğrencinin kendi sorumluluğundadırAncak öğrencilerin staj yeri bulmasında kolaylık sağlayan bazı internet siteleri mevcuttur.  Özellikle “erasmusintern.org” sitesinden staj yeri bulma konusunda faydalanılabilir.  Buna ek olarak daha önce Erasmus staj programından faydalanmış öğrencilerden bilgi edinilebilir.  Staj yeri bulma konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus aracı şirketlerdir. Öğrencilerimize aracı kuruluşlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ederiz. Erasmus staj programından faydalanmak için herhangi bir aracı kuruluşa gerek yoktur.

31. Hareketlilikte almış olduğum derslerden başarılı olamadım, ne yapmalıyım?

Öğrencinin tüm derslerden başarısız olma durumunda dahi Learning Agreement’ı kendi üniversitesine getirmesi gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinde, öğrencinin toplam hareketlilik süresi temel alınarak, tek dönemlik faaliyetlerde 7.5 ECTS; çift dönemlik faaliyetlerde 15 ECTS ( tek dönem 7.5 ECTS alt limitine bakılmadan) ders geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde toplam hareketlilik gün sayısı üzerinden %30 kesinti yapılır.

32. Gittiğim üniversiteden beş ders alıp üçünden başarılı, ikisinden başarısız   olduğumda ne olur?

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.

33. OLS sınavının hibeye etkisi nedir?

Öğrenci hareketlilik döneminin öncesinde ve sonrasında OLS (Çevrim içi Dil Desteği) dil değerlendirme sınavını yapmak zorundadır. OLS-online dil değerlendirmesinin yapılmadığı durumlarda (biri ya da her ikisi) toplam hareketlilik gün sayısı üzerinden %5 kesinti uygulanır.

34. Yirmi Beş Yaşından Büyüğüm, Pasaport Harç Muafiyetinden Faydalanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Yirmi beş yaş üzeri öğrencilerin, pasaport harç muafiyetinden faydalanma hakları vardır. Bunun için öğrencilerimizin öncelikle ofisimize uğrayıp (bir hafta önceden Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmesi koşuluyla) belge almaları gerekmektedir. Öğrencinin bu belge ve diğer belgelerle birlikte sırasıyla vergi dairesine ve nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir.  Yirmi beş yaş üstü öğrencinin pasaport muafiyetinden faydalanabilmesi için öğrencinin yurt dışına çıkışının eğitim veya staj amaçlı olması gerekmektedir. Bu durum bir istisnadır. Bunun  haricinde yirmi beş yaş üstü öğrencilerin pasaport muafiyetinden faydalanması mümkün değildir.