Denizli Sosyal Bilimler MYO Kalite Kurulu

 
 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tahir DURSUN Birim Kalite Koordinatörü 
 Öğr. Gör. Mehmet YALÇIN  
 Kaliteden Sorumlu Müd. Yrd
 Öğr. Gör. İbrahim Halil KAZOĞLU  Üye
 Abdullah BAŞGÜN  Üye
 Süleyman BANAZ
 Üye
 Aslıhan DUR
 Öğrenci Temsilcisi