Komite Toplantıları

Yapılan birim kalite toplantıları ve konular ekte yer almaktadır.