İlgili yıllara ait oryantasyon sunumlarımına ve oryantasyon kitapçığına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021 Yılına Ait Oryantasyon Sunumu

Eski Yıllara ait oryantasyon sunumlarından kesitler

Ekli Belgeler