Bölüm danışma kurullarına ait yapılan toplantılar ekte yer almaktadır.

Bölüm Danışma kurulu toplantıları Aralık ayı içerisinde yapılmaktadır.