PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA YÖNERGESİ

 

Tanımlar

a) Akademik Birim: Üniversite’deki Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,
b) Bağıl Başarı Puanı: Öğrencinin Ham Başarı Puanının Bağıl Notlandırma Sistemine uygulanması sonucunda aldığı puanı,

c) Bağıl Notlandırma Sistemi: Öğrencinin ders aldığı şubesindeki diğer öğrenciler arasındaki yerini esas alarak yapılan notlandırma sistemini,

d) Başarı Notu: Öğrenciye 4’lük not sistemi üzerinden verilen ve harflerle tanımlanan notu,

e) Başarı Notu Katsayısı: Öğrenciye 4’lük not sistemi üzerinden verilen başarı notuna karşılık gelen katsayıyı,

f) Başarı Puanı: Öğrencinin bir dersten mutlak ve/veya bağıl notlandırma sisteminin sonucunda 100 tam puan üzerinden aldığı puanı,

g) Ham Başarı Puanı: Öğrencinin bir dersteki dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeleri sonucu 100 tam puan üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasını,

h) İlgili Yönetim Kurulu: Akademik birim yönetim kurullarını,

i) Mutlak Notlandırma Sistemi: Öğrencinin sadece kendi başarısını esas alarak yapılan notlandırma sistemini,

j) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nu,

k) Üniversite: Pamukkale Üniversitesi’ni
ifade eder.

Değerlendirme
(1) Öğrencinin bir dersteki başarısı dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavından aldığı puanlara göre belirlenir.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin her biri ve dönem sonu sınavı 100 tam puan üzerinden notlandırılır.

 

Notlandırma

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ve Sonrasında Üniversite’ye Kayıt Olan Öğrenciler İçin Başarı Notu Tablosu

Başarı Notu

Başarı Puanı

Başarı

Notu Katsayı

Sonuç

A1

95-100

4.00

 

Geçer Not

A2

90-94

3.75

A3

85-89

3.50

B1

80-84

3.25

B2

75-79

3.00

B3

70-74

2.75

C1

65-69

2.50

C2

60-64

2.25

D1

55-59

2.00

Koşullu Geçer

D2

50-54

1.75

F1

0-49

0.00

Başarısız

F2

Devamsız

0.00

a) 2018-2019 eğitim öğretim yılında ve sonrasında Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrenciler,
b) Hazırlık okuyup 2018-2019 eğitim- öğretim yılında programından ilk defa ders alan öğrenciler,

c) Daha önce ders almayıp ilk defa 2018-2019 eğitim öğretim yılında ve sonrasında programından ders alan öğrenciler.

Notlandırma Detayları

 

(1) Üniversitede mutlak notlandırma ve bağıl notlandırma sistemi birlikte kullanılmaktadır.
(2) Her türlü dönem içi ve genel sınav değerlendirmeleri, 100 tam puan üzerinden tam sayı esasına göre notlandırılır.

(3) Öğretim elemanı tarafından belirlenen oranlarda dönem içi ve dönem sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak her bir öğrenci için Ham Başarı Puanı elde edilir.
(4) Şube ortalaması, o şubeye ait tüm öğrencilerin Ham Başarı Puanlarının toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilir.

(5) Bir öğrencinin bağıl sisteme ait ortalamaya dâhil olabilmesi için devam koşulunu sağlaması, dönem sonu sınavına girmesi ve Ham Başarı Puanının en az 20 olması gerekmektedir.

(6) Bu maddenin 5inci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan tüm öğrencilerin Ham Başarı Puanlarının toplamının bu koşulları sağlayan öğrenci sayısına bölünmesi ile Düzenlenmiş Şube Ortalaması elde edilir.

(7) Şube standart sapması, o şubeye ait tüm öğrencilerin Ham Başarı Puanları ve şube ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

(8) Düzenlenmiş Şube Standart Sapması, bu maddenin 5’inci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan tüm öğrencilerin Ham Başarı Puanları ve Düzenlenmiş Şube Ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

(9) Aynı öğretim elemanı tarafından verilen eşdeğer programların aynı kodlu Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim şubeleri tek şube olarak kabul edilir.

(10) Aynı öğretim elemanı tarafından farklı kodla açılan ama eşdeğer kodlu ders olarak kabul edilip beraber verilen dersler tek şube olarak kabul edilir.

(11) Sınavları birlikte yapılan eşdeğer programların aynı kodlu veya eşdeğer kodlu birinci öğretim ve ikinci öğretim şubeleri tek şube olarak kabul edilir.

(12) Aşağıdaki durumlarda mutlak notlandırma sistemi kullanılır.

a. Düzenlenmiş Şube Ortalaması hesabına dâhil olan öğrenci sayısının 15’in altında olduğu
şubelerde,

b. Muafiyet sınavı, üç ders sınavı, ek sınavlar gibi yalnızca sınav sonucuna göre başarının belirlendiği durumlarda,

c. Ham Başarı Puanının bütünleme sınavı sonucuna göre hesaplandığı durumlarda,

d. Staj, tez/proje, seminer, işyeri eğitimi, stüdyo/tasarım gibi öğrencinin bireysel performansının ön planda olduğu derslerde,

e. Standart sapmanın sıfır olduğu durumlarda.

(13) Mutlak notlandırma kullanıldığı durumlarda Ham Başarı Puanı öğrencinin Başarı Puanı olarak kabul edilir.

(14) Bu maddenin 12’nci fıkrasında tanımlanan istisnalar dışında tüm şubelerde Bağıl Notlandırma Sistemi kullanılır.
 
(16) Bağıl Başarı Puanı, 0 ile 100 arası tam sayı olarak yuvarlanarak belirlenir. 0 dan küçük puanlar 0 olarak, 100 den büyük puanlar da 100 olarak kabul edilir.

(17) Öğrencinin Bağıl Başarı Puanı veya Ham Başarı Puanından hangisi yüksek ise o puan Başa Puanı olarak kabul edilir.

(18) Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilere F2 notu verilir.

(19) Dönem sonu sınavında başarısız olan ya da koşullu geçer not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
(20) Yüksek Lisans/Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin lisans düzeyinden ders alması durumunda, bu öğrencilerin almış olduğu notlar şube ortalamalarına dâhil edilmez. Bu öğrencilerinin Ham Başarı Puanları Başarı Puanı olarak kabul edilir.
(21) Dönem sonu sınavına girmeyen ya da dönem sonu sınavından 30un altında puan alan öğrencilerin F1 ile başarısız olduğu kabul edilir.

(22) Ham Başarı Puanı 50’nin altındaki öğrencilerin F1 ile başarısız olduğu kabul edilir.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından Önce Üniversite’ye Kayıt Olan Öğrencilere İlişkin
Hükümler ve Başarı Notu Dönüşümlerini PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA YÖNERGESİ
'nde bulabilirsiniz.