1- Bütünleme Sınavı nedir?

Bütünleme sınavı, başarısız olunan (devamsızlık notu F2 hariç) veya koşullu geçilen dersler (D1-D2 ile geçilen dersler) için yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır.

 

2-Bütünleme Sınavı ne zaman yapılır?

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve okulumuzun ilan edeceği gün ve saatte yapılır. Okulumuz panolarından ve https://www.pau.edu.tr/dsbmyo internet adresinden ve sayfanın en altında yer alan sosyal medya platformlarından ilgili duyuruları takip edebilirsiniz.

 

3-Bütünleme Sınavı'na giren bir öğrencinin Dönem Sonu Sınavı sınav notu geçerli midir?

Bütünleme Sınavı'na giren öğrencinin  Dönem Sonu Sınav notu geçersiz olmaktadır. Final Sınavının yerini bütünleme sınavından alınan not geçerli olmaktadır. Dönem içi sınavlarının notları geçerlidir. (Ara Sınav, Uygulama, Proje vb. notlarınız geçerlidir.)

 

4-Başarılı olduğum bir dersten not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır. Bütünleme sınavına başarı notu E, F1, D1 ve D2 olan öğrenciler girebilir. Bunun dışındaki öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Girseler dahi sınavları geçersizdir.


5-Hangi derslerden başarısız olduğumu nasıl bilebilirim?

Başarısız olduğun derslerin harf notu karşılığı E veya F olarak görünmektedir. Başarı Notu F2 olan dersler devamsızlıktan kaldığınızı ifade eder. Devamsızlıktan dolayı başarısız olan bir öğrenci devamsızlıktan kaldığı dersin bütünlemesine giremez.

 

6- Koşullu, yani "D" ile geçtiğim dersten Bütünleme Sınavına girebilir miyim?

Koşullu geçtiğiniz dersten bütünleme sınavına girebilirsiniz.

 

7-Koşullu geçtiğim dersten Bütünleme Sınavı'na girdiğimde Dönem Sonu Sınav notundan daha düşük bir not alırsam durumum ne olur?

Bütünleme Sınavı'na giren bir öğrencinin Dönem Sonu Sınav (DSS) notu yerine Bütünleme Sınavı'ndan aldığı not hesaba katılır. Dönem Sonu Sınavı (DSS) sınav notu geçersizdir. Onun için koşullu olarak geçtiğiniz bir dersten kalma riskini düşünmelisiniz. 

 

8-Bütünleme Sınavından 100 alsam bile bu dersten başarılı olmam bu dönem için mümkün değil! Bu durumda ne yapmalıyım?

Bu durumda, bu dersi yaz okulunda alabilir veya bir sonraki sene, aynı dönemde, ders kayıt işlemleri sırasında, akademik ortalamana bağlı olarak dersi tekrar alabilirsin.

 

9-Başarısız (E, F1) olduğum veya koşullu geçtiğim(D1, D2) bir dersten Bütünleme Sınavı'na girmek mecburiyetim var mıdır?

Böyle bir mecburiyetiniz yoktur. Bir öğrencinin E veya F1 olan dersinden bütünlemeye girmesi avantajına bir durumdur.

D1 veya D2 olan öğrenci ise hesabını yaptıktan sonra bütünlemeye girmeye karar vermelidir. Bu  öğrencinin Bütünleme Sınavı'ndan düşük not alması halinde başarı notunun E veya F1'e düşme riski vardır.

 

10-Geçtiğim bir dersten (C, B, A notlarından) Bütünleme Sınavı'na girebilir miyim?

Geçtiğin bir dersten (C, B, A notlarından) Bütünleme Sınavı'na giremezsin. Bütünleme Sınavı, başarısız olunan veya koşullu geçilen dersler için yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır.

 

11-Bütünleme Sınavı'na girmek için dilekçe vermem gerekir mi?

Hayır. Şartları taşıyan her öğrenci doğrudan bütünleme sınavına girebilir.

 

12-Bütünleme Sınavı'nı tercih eden bir öğrenci Yaz Okulunda ders alabilir mi?

Bir dersten Bütünleme Sınavı'na giren bir öğrenci, diğer üniversitelerde açılacak yaz okulu da dahil olmak üzere herhangi bir yaz okulundan o dersi alabilir.

 

13-Benim başarısız dersim var. Ancak, ben bütünleme sınavına girmek istemiyorum. Bu dersleri başarı ile verebilmek için başka bir seçeneğim var mı?

İki seçeneğin var:

  1. Başarısız olduğun bu dersi ders açıldığı takdirde yaz okulunda almayı tercih edebilirsin ve yaz okulunda verirsin.

  2. Başarısız olduğun bu dersi bir sonraki sene aynı dönemde ders kayıt işlemleri sırasında akademik ortalamana bağlı olarak tekrar alabilirsin.