Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Nergis BİRAY

nbiray@pau.edu.tr

 

 
 
 
 

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Bahar TÜRK

bturk@pau.edu.tr

7519
 

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Öğr. Gör. Dr. Bahar İSLAMOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Mükrime ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu ARMAN

Öğr. Gör. Burcu YAMAN SELÇİ

bislamoglu@pau.edu.tr

mdemirgubuz@pau.edu.tr

marman@pau.edu.tr

bselci@pau.edu.tr

 7496

7495

7491

7492

 

 

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı V.

Öğr. Gör. Dr. İbrahim AKŞİT

aksitibrahim@pau.edu.tr

7497

 

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Öğr. Gör. Dr. Elif Hilal NAZLIOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN

Öğr. Gör. Semih Sait ÖZTEKİN

 

enazlioglu@pau.edu.tr

hherdogan@pau.edu.tr

soztekin@pau.edu.tr

 

7494

7489

7493

 

 

SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÇETİN

cetina@pau.edu.tr

7486

         

Turist Rehberliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Turist Rehberliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Turist Rehberliği

Öğr. Gör. Elvan ESER

Öğr. Gör. Dr. Mehmet YALÇIN

Öğr. Gör. İbrahim Halil KAZOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tahir DURSUN

Öğr. Gör. Dr. Veli Ulaş ASMADİLİ

eeser@pau.edu.tr

mehmetyalcin@pau.edu.tr

ikazoglu@pau.edu.tr

mtdursun@pau.edu.tr

ulasasmadili@pau.edu.tr

7485

7487

7483

7479

7481

 

 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

 Emekli Öğr. Gör.Necmi ÖZDEMİR

nozdemir@pau.edu.tr

 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK* 

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Mehmet YALÇIN

mehmetyalcin@pau.edu.tr

7487

*Bölüm aktif olarak öğrenci kabulüne başlamamıştır.