Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

STAJ DEFTERİNİN TEMİN EDİLMESİ

Öğrenci, Staj Defterini staj evrak biriminden ücret karşılığı temin eder.

STAJ-1 (II. Yarıyıl / 1. Sınıf Stajı) ve STAJ-2 (IV. Yarıyıl / 2. Sınıf Stajı) için ayrı iki staj defteri kullanılacaktır.

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI

Staj defterinin doldurulması ile ilgili bilgiler, staj defteri içinde belirtilmiştir.

Staj Değerlendirme Formu, iş yeri tarafından doldurulur ve kaşeli ve imzalı bir şekilde posta veya öğrenci aracılığı ile okula ulaştırılır.

Staj Değerlendirme Formunu, üst taraftaki menüden "Öğrenci-Stajlar-Staj Değerlendirme Formu" yoluyla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

STAJ DEFTERİNİN TESLİM EDİLMESİ

Staj dosyalarınızın değerlendirilebilmesi için "Staj Defteri" ve "Staj Değerlendirme Formu"nun staj evrak birimine ulaştırılmış olması gerekir.

Kimi iş yerleri "Staj Değerlendirme Formu"nu kapalı zarf içinde posta ile göndermek isteyebilir. Olması gereken de budur. Ancak, bu değerlendirme formunun öğrenci tarafından okula ulaştırılmasında da herhangi bir sakınca yoktur!

Staj defterinizi stajınız bittiğinde iki şekilde okula ulaştırabilirsiniz:

Elden Teslim:

Elden teslim edilen staj defterleri, imza karşılığında teslim alınır. Staj defteriniz, arkadaşınız veya bir tanıdığınız tarafından teslim edilebilir. Ancak bu durumda teslim eden kişi, teslim ettiğine dair ilgili evrakı imzalamalıdır. İmza karşılığı teslim alındığı için güvenilirdir.

Kargo Aracılığı ile Teslim:

Staj defterinizi kargo aracılığı ile gönderebilirsiniz. Paketin staj defteri olduğu ve staj evrak birimine teslim edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Kargoda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle veya kargo tarafından okula teslim edilmiş olsa bile staj defterinin kaybolmasından okul yönetimi, danışman, program başkanı, birim evrak sorumlusu, güvenlik vb. diğer okul çalışanları sorumlu tutulamaz. (Lütfen paketin üzerine staj defteri olduğunu ve staj evrak birimine teslim edilmesi gerektiğini belirtiniz. Şahıs adına veya öğrenci işleri adına göndermeyiniz!)

STAJ DEFTERİNİN TESLİM TARİHİ

Takvimde belirtilen değerlendirme tarihinden önce teslim edilen staj defteri, değerlendirme tarihleri içinde değerlendirilir ve sisteme kaydı yapılır.

Takvimde belirtilen değerlendirme tarihlerine kadar teslim edilmeyen staj defteri, teslim edildiği tarihi takip eden ilk değerlendirme takviminde işleme alınır.

STAJ DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Staj defterinin teslim edilmesi sırasında Staj defteri, Staj Evrak Birimince usul açısından kontrol edilir. Eksiklikler öğrenciye bildirilir ve giderilmesi istenir.

Not: Kargo ile teslim edilen staj defterlerinde eksiklik bulunması halinde öğrenciye geri bildirimde bulunulmaz! Bu durumda staj defterindeki eksiklik danışman tarafından değerlendirilir. İki sonuç ortaya çıkacaktır:

  1. Staj defterindeki eksiklik, stajı geçersiz kılıyorsa staj kabul edilmez. Öğrenci tekrar staj yapmak durumunda kalır. İşlemleri baştan yeniler.
  2. Staj defterindeki eksiklik, stajı geçersiz kılan bir durum değilse, danışman, staj notunu verirken bu durumu göz önünde bulundurur.

Staj evrak biriminden danışman tarafından teslim alınan staj defteri, usul ve içerik açısından değerlendirilir, bu değerlendirme nota dönüştürülür ve staj defteri staj komisyonuna imzaya gönderilir.

Staj komisyonu defteri inceler ve staj defterini imzalamasıyla Staj Defterinin Değerlendirilmesi tamamlanmış olur. Danışman, onaylanan staj defterinin notunu Pusula Bilgi Sistemine girer.

Öğrenci, Staj notunu sistem üzerinden görür.