Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

İzin hakkı  (Kayıt Dondurma)

  • Öğrencilere, geçerli nedenleri olmaları ve kabul edilmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci bu hakkı öğrenim süresi boyunca birbirini izleyen ya da farklı yarıyıllarda kullanabilir.

  • Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir. 

  • Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzinli sayılan süre ile ilgili daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez. 

  •  Uzun süreli tedavi gerektiren ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlere en fazla dört yarıyıla kadar izin verilebilir.

  • Askerlik görevini yapanlara askerlik süresinin bitimine kadar izin verilir. Öğrenciler, kayıtlarının yenilenebilmesi için askerlik süresinin bitiminden itibaren iki ay içinde dilekçe ve terhis belgesi ile birlikte ilgili akademik birime başvurmak zorundadır. Öğrenciler başvurusunu takip eden ilk yarıyılda kayıt yenileme işlemi yapabilir.


İzin  (Kayıt Dondurma) Talep Formunu buradan indirebilirsiniz.


İlgili yönetmelik maddesi

Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde-40