Duyurular

Tümünü Gör

 

 

DENİZLİ HAKKINDA

Akdağ'ın (Babadağ) kuzey yamaçlarında, Büyük Menderes'in bir kolu olan Aksu çayına kavuşan derelerle hafifçe yarılmış bir plato üzerinde yer alır. İlk yerleşim yeri, şimdiki merkezin 6-7 kilometre kuzeyde olan Laodikya’dır. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki savaşlar sonucu yıkıma uğrayan ve özellikle su yolları bozulan Laodikeia zamanla terk edilmiş ve yerleşim alanı on birinci yüzyıldan başlayarak bol su kaynaklarının bulunduğu Ladik'e doğru kaymaya başlamıştır. Ege kıyılarından iç kesimlere doğru ilerleyen doğal bir yol üzerinde bulunan Denizli, özellikle 1950'li yıllarda karayollarının düzenlenmesi ve çevresindeki tarım faaliyetlerinin artması sonucu hızla gelişmiştir. Gelişmiş sanayisi, turizmi, ticareti ve hizmet sektörü ile Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden biridir. Dünya'da tekstilin önemli başkentleri arasındadır. Ayrıca Serinhisar ilçesi, Türkiye'nin leblebi ve leblebi ürünleri ihtiyacının yaklaşık %85’ini karşılamaktadır.

 

Pamukkale; kaynak sularının içerdiği kalsiyum karbonat mineralinden oluşan travertenleri ile ünlü bir turizm cennetidir. Unesco Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan hem doğal ve hem de arkeolojik sit alanı olan bu travertenler ve içinde yer aldığı antik kent Türkiye'nin en tanınmış doğa harikalarından biridir. Denizli’de antik kentler (Hierapolis, Laodikeia, Anaua, Tripolis, Tabea, Colossae, Eumenea, Heraklia Salbace, Dionysopolis, Sebastopolis, Trapezopolis, Attuda, Apollonia Salbace), müzeler [Atatürk ve Etnografya Müzesi, Pamukkale Arkeoloji Müzesi, Folklorik Bez Bebek Müzesi, Halıcı Ahmet Urkay Arkeoloji ve Etnografya Müzesi), tiyatrolar (Denizli Devlet Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Tiyatro Umay, DKM Tiyatro (Demsad), Tiyatro Zamazingo, Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğu (Pamukkale Üniversitesi), Edebiyat Dostları Tiyatro Topluluğu, Hayal Perdesi Oyuncuları (Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Kulübü), Tabib'ül Curcuna (Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Kulübü), Tiyatro Cezve] ve park ve bahçeler (Ornaz Vadisi, Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Çamlık Parkı, İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı, Honaz Milli Parkı, Adalet Parkı…) ile hem sosyal hem kültürel hem de arkeolojik olarak Türkiye’nin ileri gelen şehirlerinden birisidir. 

 

Denizli hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

https://denizli.ktb.gov.tr/

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

 

Pamukkale Üniversitesi; 16 fakülte, 6 enstitü, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 42 araştırma merkezi ile tıp, mühendislik, iktisadi bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı, girişimci genç beyinleri yetiştirmektedir.

Kınıklı Kampüsü’ndeki tüm fakülte ve sosyal tesisleri ve ilçelerde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan Pamukkale Üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz çağımızın sihirli kelimeleri olan ‘iş birliği’, ‘küreselleşme’ ve ‘toplam kalite yönetimi’ni kendine ilke edinmiştir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem veren, bu anlamda dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerle Erasmus+, LLP Erasmus, SED Erasmus, Socrates, Farabi, Mevlana ve Leonardo projeleri kapsamında ikili iş birliği anlaşmaları imzalayan üniversitemiz, mobility (hareketlilik) bağlamında AB Ülkelerinde 3600 Üniversite içinde yapılan sıralamada ilk 100 üniversite içinde yer almıştır.

Yörenin öncelikli sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren, aynı zamanda sanayinin AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunan PAÜ Teknokent, yayın, patent, araştırma sonuçları olarak hizmet vermektedir. Üniversitelerarası akredite programlar sayesinde öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip diploma imkânı sunan, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesi bir üniversite olmakla beraber, modern altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarını, süreli yayınları öğrencilerinin ve akademisyenlerinin kullanımına sunan kütüphaneye sahiptir. Hemen hemen her gün bir bilimsel etkinliğin (kongre, sempozyum, panel, söyleşi) ve konserin yapıldığı Pamukkale Üniversitesi, öğrencisinin temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme ve sağlık konularında da köklü çözümler üreten ve içinde bulunduğu kentten bu konularda tam destek alan bir üniversitedir.

 

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz;

https://www.pau.edu.tr/tanitim

Üniversitemiz Kütüphanesi Hakkında

https://kutuphane.pau.edu.tr

Barınma İmkanları Hakkında

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/sayfa.aspx?lng=1&pi=4511797E-966F-4EDB-B121-1F62807BCF4E

Yemek Bursu Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/burs-hizmetleri

Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/kismi-zamanli-calisma

Öğrenim Ücretleri Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-doneminde-ogrenimine-devam-edecek-olan-ogrencilerin-katki-payiogrenim-ucreti-odeme-islemlerine-iliskin-duyuru

Sağlık Hizmetleri Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/mediko

Spor Merkezi Hakkında

http://spormerkezi.pau.edu.tr

Kültürel-Sanatsal Aktiviteler Hakkında

http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-denizli-sahneler.html

https://www.pau.edu.tr/mssf/tr/sayfa/sanatsalbilimsel-etkinlikler

PDREM Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pdrem

Kampüs İçi Ulaşım Hakkında

https://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/ring-seferleri

Yerleşim Yeri Haritası

http://harita.pau.edu.tr

Sağlık Kültür Spor (SKS) Daire Başkanlığı Hakkında

https://www.pau.edu.tr/sks

Öğrenci Konseyi Hakkında

https://www.pau.edu.tr/ogrencikonseyi

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİLGİLERİ

 

Bölümümüz, 1994'te Fen ve Edebiyat Fakültesinin bir fen dalı olarak kurulmuştur. Bölüm, ilk öğrencilerini 1999-2000 akademik yılında almıştır. Biyoloji bölümü şehrin 10 km uzağındaki Kınıklı Kampüsüne kurulmuştur, bölüm fakültenin ana binasındadır. Biyoloji bölümünde, 15 araştırma laboratuvarı, 1 öğrenci laboratuvarı, 1 herbaryum odası, 1 hayvan müzesi ve 1 numune deposu bulunmaktadır. Araştırmacılar ve öğrenciler fakültenin ve üniversitenin ana kütüphanesini kullanmaktadır. Fakültede ayrıca 2 bilgisayar laboratuvarı vardır. Biyoloji bölümü; Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 4 ana bilim dalından meydana gelir.

Biyoloji bölümü, öğrenci laboratuvarı ve araştırma laboratuvarlarında, buz makinası, ışık mikroskopları, stereomikroskoplar, derin dondurucu ve saf su sistemi, etüv, pH Metre, Manyetik Karıştırıcı, Soğutucu Dolaplar (+4/-20), teraziler (kaba ve hassas), vorteks, otoklav, ısıtıcı tabla, yüksek hızlı santrifüj, mikrosantrifüj, masaüstü santrifüj, tek ve cift dalgalı spektrofotometre, çeker ocaklar, inkübatörler ve su banyoları, PCR, Döner buharlaştırıcı, Liyofilizatör, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Sonikatör, Mikrotom, Faz-Kontrast Mikroskobu, Floresan Mikroskobu, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Pasteur fırınları mevcuttur. Üniversite bünyesinde araştırmacılar için deney hayvanları bakımı yapılan bir birim de bulunmaktadır.

Bölümün amacı, yaşam bilimleri alanında teorik ve uygulama bilgileriyle donatılmış, etik değerlere bağlı, güncel araştırma ve uygulamaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir. Bunların yanında mezunların büyük bir çoğunluğunun yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışmalarını takip etmektir.

Bölümümüzün hedefi, biyoloji alanında ortaya çıkan önemli araştırma konularında eğitim fırsatları sunmaktır. 21. yüzyılın bilimi olarak görülen biyoloji bilimi, çevresel politikanın oluşturulmasındaki zorunluluk, biyolojik zenginliklerin korunması ve biyoteknolojiyi kullanan sektörleri etkin hale getirmesi nedeni ile Türkiye için hayati bir öneme sahiptir. Biyolojik bilimler, canlı maddelerin davranışlarını moleküler, hücresel, organizma ve populasyon seviyesinde yöneten biyolojik prensipler üzerine çeşitli alanlarda çalışma imkanı sunar. Öğrencileri araştırma ve öğretim, endüstri, tarım, ormancılık ve halk sağlığı alanlarında çalışmaya hazırlamak için, moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, embriyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki ve hayvan biyolojisi, çevre biyolojisi, bitki ve hayvan sistematiği gibi başlıca konular derslerin kataloglarında yer almaktadır. Lisans öğrencilerinden 6. dönemin sonunda 30 iş gününü tamamlayacakları şekilde bir yaz stajı yapmaları istenir. Yaz stajı bölüm tarafından onaylanan ya devlete ait ya da özel kurumlarda yerine getirilebilir. Bölüm, biyolojide yüksek lisans derecesine yol gösterecek olan programları teklif eder.

 

Biyoloji bölümü hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz;

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/sayfa/bolum-hakkinda-17

Akademik Personel Hakkında

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/sayfa/akademik-personel-63

Araştırma Laboratuvarları Hakkında

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/sayfa/arastirma-laboratuvarlari-2

Program Yeterliliği ve Ders Kataloğu (Eğitim Bilgi Sistemi-EBS) Hakkında

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/bilgigoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=18&bl=41&pr=35&dm=3

Staj Yönergeleri Hakkında

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/sayfa/staj-19

Öğrenci Değişim Programları Hakkında

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/sayfa/yer-degisimi

Fotoğraf Galerisi Hakkında

https://www.pau.edu.tr/biyoloji/tr/fotogaleri