Bilimsel poster, form ya da sunum çalışmalarında kullanılmak üzere bölüm logosu Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. 

Biyoloji Bölümü LogosuBiyoloji Bölümü İngilizce Logosu