Duyurular

Tümünü Gör

 

BOTANİK Anabilim Dalı

Botanik Anabilim Dalı bitkiler, algler, mantarlar ve tek hücreliler üzerine yapılan çalışmaları araştırmak ve öğretmek üzerine kurulmuştur. Anabilim dalımız lisans ve lisansüstü öğrencilerimize kendi hedefleri doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma yaparak heyecan verici fırsatlar sunmaktadır. Uygulamalarımız moleküler biyoloji, fizyoloji, morfoloji, fizyolojik ve toplum ekolojisi, populasyon biyolojisi ve sistematiği, evrim, tıbbi bitkiler ve palebotaniği alanlarını kapsamaktadır. Botanik bilimi (örneğin, morfoloji, sitoloji, genetik, DNA dizileri, organik kimya, fizyoloji, anatomi, ekoloji) her düzeyde teknik beceri ve bilgi sahibi olmak ve bunları doğru yorumlamak için teorik bir altyapı imkanı da sunmaktadır. Modern botanik ise molekül, hücre ve gelişim biyolojisi, ekoloji ve evrimsel biyoloji gibi çeşitli disiplinleri biraraya toplamaktadır. Aynı zamanda, veri toplama teknikleri, DNA sekanslaması, protein elektroforezi, ışık ve elektron mikroskobu, kontrollü büyüme deneyleri, ekoloji ve dağılış alanında çalışmaları içermektedir.

En az aglerin, yosunların, eğrelti otlarının ve mantarların (likenler dahil olmak üzere) çalışıldığı kadar çiçekli bitkileri de kapsayan tüm bitki gruplarında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilim dalı bu alanlarda lisansüstü eğitim planlayan öğrenciler için uygundur. Daha farklı istihdam olanakları olarak Milli Park Servisi, devletin Doğal Miras ve Tehdit Altındaki Bitki Programları, özel danışmanlık firmaları, koruma örgütleri, botanik bahçeleri ve herbaryumlar bulunmaktadır. Aynı zamanda Botanik, bilim yapmanızı, seyahat etmenizi, topluma fayda sağlamanızı sağlayan uygun bir bilim dalıdır.

Akademik Personel

 

gsemiz

Prof. Dr. Gürkan SEMİZ

Botanik Anabilim Dalı Başkanı
gsemiz@pau.edu.tr    
+90 258 296 3582

gsemiz.pau.edu.tr

 

odusen

 Prof. Dr. Olcay DÜŞEN 

odusen@pau.edu.tr 
+90 258 296 3675

 

ykara

Prof. Dr. Yeşim KARA
eylul@pau.edu.tr    
+90 258 296 3669


Dr. Öğr. Üyesi Refika Ceyda BERAM

rberam@pau.edu.tr 
+90 258 2963718


Arş. Gör. Batıkan GÜNAL

bgunal@pau.edu.tr 
+90 258 2963812


Arş. Gör. Okan ÇON

ocon@pau.edu.tr   
+90 258 2963993