Duyurular

Tümünü Gör

   

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü

 Bölümümüz, 1994'te Fen ve Edebiyat Fakültesinin bir fen dalı olarak kurulmuştur. Bölüm, ilk öğrencilerini 1999-2000 akademik yılında almıştır. Biyoloji bölümü şehrin 10 km uzağındaki Kınıklı Kampüsüne kurulmuştur, bölüm fakültenin ana binasındadır. Biyoloji bölümünde, 8 araştırma laboratuvarı, 2 öğrenci laboratuvarı ve 2 numune deposu bulunmaktadır. Bölüm üyeleri, tıp fakültesindeki araştırma olanaklarını kullanma imkanına da sahiptir. Bölüme özgü bir kütüphane yoktur. Araştırmacılar ve öğrenciler fakültenin ve üniversitenin ana kütüphanesini kullanmaktadır. Fakültede ayrıca 2 bilgisayar laboratuvarı vardır. Bölüm Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 4 ana bilim dalından meydana gelir. Bugün, yaklaşık 400 lisans öğrencisi ve 80 lisans üstü öğrencisi bölümde eğitim görmektedir. Araştırma laboratuvarları, temel araştırma laboratuvar ekipmanları ile donatılmıştır. Ek olarak, biyoloji laboratuvarında bulunan aletler şöyledir: Yüksek hızlı santrifüj, mikrosantrifüj, masaüstü santrifüj, spektroflorometre, tek ve cift dalgalı spektrofotometre, HPLC, buz makinası, ışık mikroskopları, stereomikroskoplar, teraziler, çeker ocaklar, inkübatörler ve su banyoları, PCR, derin dondurucu ve ultrasaf su sistemi. Araştırmacılar için deneysel hayvan bakımı da kampüste mevcuttur. 

Bölümün amacı, öğrencileri araştırmalarda umut verici bir gelecek için hazırlamak ve bunun sonucu olarak mezunların büyük bir çoğunluğunun yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışmalarını takip etmektir. Bölümümüzün hedefi, biyolojinin ortaya çıkan önemli alanlarında araştırma ve eğitici fırsatlar sunmaktır. 21. yüzyılın bilimi olarak görülen biyoloji bilimi, çevresel politikanın oluşturulmasındaki zorunluluk, biyolojik zenginliklerin korunması ve biyoteknolojiyi kullanan sektörleri etkin hale getirmesi nedeni ile Türkiye için hayati bir öneme sahiptir. Biyolojik Bilimler bölümü, canlı maddelerin davranışlarını moleküler, hücresel, organizma ve populasyon seviyesinde yöneten biyolojik prensipler üzerine çeşitli alanlar sunar. Öğrencileri araştırma ve öğretim, endüstri, tarım, ormancılık ve halk sağlığında uygulamalı çalışmaya hazırlamak için moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki biyolojisi, çevresel biyoloji, hayvan ve bitki sistematiği gibi başlıca konular seçmeli derslerin geniş bir çeşidine eklenmiştir. Lisans öğrencilerinden 3. dönemin sonunda 30 çalışma günlük bir periyot için yaz stajı yapmaları istenir. Yaz stajı bölüm tarafından onaylanan ya devlete ait ya da özel kurumlarda yerine getirilebilir. Bölüm, biyolojide master derecesine yol gösterecek olan programları teklif eder.