Duyurular

Tümünü Gör

 

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz, 1994'te Fen ve Edebiyat Fakültesinin bir fen dalı olarak kurulmuştur. Bölüm, ilk öğrencilerini 1999-2000 akademik yılında almıştır. Biyoloji bölümü şehrin 10 km uzağındaki Kınıklı Kampüsüne kurulmuştur, bölüm fakültenin ana binasındadır. Biyoloji bölümünde, 15 araştırma laboratuvarı, 1 öğrenci laboratuvarı, 1 herbaryum odası, 1 hayvan müzesi ve 1 numune deposu bulunmaktadır. Araştırmacılar ve öğrenciler fakültenin ve üniversitenin ana kütüphanesini kullanmaktadır. Fakültede ayrıca 2 bilgisayar laboratuvarı vardır. Biyoloji bölümü; Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 4 ana bilim dalından meydana gelir.

Biyoloji bölümü, öğrenci laboratuvarı ve araştırma laboratuvarlarında, buz makinası, ışık mikroskopları, stereomikroskoplar, derin dondurucu ve saf su sistemi, etüv, pH Metre, Manyetik Karıştırıcı, Soğutucu Dolaplar (+4/-20), teraziler (kaba ve hassas), vorteks, otoklav, ısıtıcı tabla, yüksek hızlı santrifüj, mikrosantrifüj, masaüstü santrifüj, tek ve cift dalgalı spektrofotometre, çeker ocaklar, inkübatörler ve su banyoları, PCR, Döner buharlaştırıcı, Liyofilizatör, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Sonikatör, Mikrotom, Faz-Kontrast Mikroskobu, Floresan Mikroskobu, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Pasteur fırınları mevcuttur. Üniversite bünyesinde araştırmacılar için deney hayvanları bakımı yapılan bir birim de bulunmaktadır.

Bölümün amacı, yaşam bilimleri alanında teorik ve uygulama bilgileriyle donatılmış, etik değerlere bağlı, güncel araştırma ve uygulamaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir. Bunların yanında mezunların büyük bir çoğunluğunun yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışmalarını takip etmektir.

Bölümümüzün hedefi, biyoloji alanında ortaya çıkan önemli araştırma konularında eğitim fırsatları sunmaktır. 21. yüzyılın bilimi olarak görülen biyoloji bilimi, çevresel politikanın oluşturulmasındaki zorunluluk, biyolojik zenginliklerin korunması ve biyoteknolojiyi kullanan sektörleri etkin hale getirmesi nedeni ile Türkiye için hayati bir öneme sahiptir. Biyolojik bilimler, canlı maddelerin davranışlarını moleküler, hücresel, organizma ve populasyon seviyesinde yöneten biyolojik prensipler üzerine çeşitli alanlarda çalışma imkanı sunar. Öğrencileri araştırma ve öğretim, endüstri, tarım, ormancılık ve halk sağlığı alanlarında çalışmaya hazırlamak için, moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, embriyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki ve hayvan biyolojisi, çevre biyolojisi, bitki ve hayvan sistematiği gibi başlıca konular derslerin kataloglarında yer almaktadır. Lisans öğrencilerinden 6. dönemin sonunda 30 iş gününü tamamlayacakları şekilde bir yaz stajı yapmaları istenir. Yaz stajı bölüm tarafından onaylanan ya devlete ait ya da özel kurumlarda yerine getirilebilir. Bölüm, biyolojide yüksek lisans derecesine yol gösterecek olan programları teklif eder.