Web & Ftp Kullanım Kuralları


     1) Pamukkale Üniversitesi Kişisel Web Alanı Gizlilik İlkesi;

        a. Pamukkale Üniversitesin kişisel web alanı talepleri Pusula/F1 Bildirim Takip Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bildirimde istenilen alan adının oluşması sonrası eposta ile bilgilendirme yollanır.
        b. "Kullanıcı adı" kişiye veya birime özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye ya da birime verilmez.
        c. Kullanıcı dilediği zaman şifresini Pusula / Personel Bilgi Sistemi / Kişisel Sayfalarım / Birim Eposta-FTP Yönetimi sayfasından yararlanarak değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. 
        d. Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kişisel web alanı ile bilgileri sayfayı talep eden kişi dışında 3.kişilere vermez.
        e. Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 

     2) Kişisel Web Alanı Alan Kişinin / Birimin Yükümlülükleri;

Kişi veya birim,
        i. Pamukkale Üniversitesi web alanı servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde web alanının iptal edileceğini,
        ii. Pamukkale Üniversitesi web alanı servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Pamukkale Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
        iii. Pamukkale Üniversitesi web alanı hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Pamukkale Üniversitesi'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
        iv. Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen kişisel web alanlarının sadece kişisel web sayfası hazırlayacak Pamukkale Üniversitesi personeli, üniversite dahilindeki birimler ve gerekli izinleri alınmış sürekli ya da süreli yayın yapacak birimlerin kullanımı için olduğunu ve bu alanların başka kişi veya gruplara satılamayacağını, kiralanamayacağını veya devredilemeyeceğini,
        v. Aşağıda listesi verilen içeriklerin barındırılmasının yasak olduğunu ve bu tür sitelere link verilemeyeceğini,
            (1) Telif Hakları saklı çalışmalar, ticari ses, video, müzik dosyaları ve diğer yasalarca yasaklanmış materyaller,
            (2) İçinde online/offline kumar ve benzeri içerikler bulunan Jumpling, MUDs, Egg Drop, interaktif oyunlar,
            (3) Herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet, ve benzeri toplumsal grupları baz alan ayrımcı ve öfke içeren içerikler,
            (4) Her türlü pornografik görüntü, ses ve materyaller,
            (5) Çalıntı yazılım, emulator, hacking, freaking, şifre kırıcılar, kriptoloji yazılımları,
            (6) Flash ve Shockwave dışındaki yayın araçlarının yoğun kullanımı,
            (7) Pamukkale Üniversitesi sunucuları üzerinde herhangi bir spam yazılımının bulundurulması, çalıştırılması ve benzerleri kesinlikle yasaktır.
        vi. IRC, her çeşit IRC botlarının ve her türlü chat yazılımlarının sunucular üzerinde çalıştırılmasının yasak olduğunu,
        vii. Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın kendilerine verilen bant genişliği haklarını diğer kullanıcıların haklarını ihlal edecek biçimde kullanması durumunda kullanıcının bant genişliğini sınırlama hakkına sahip olduğunu,
        viii. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
kabul ve taahhüt etmiştir.