Misyon                                                  

Üniversitemizin, hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyduğu ağ ve internet altyapısını geliştirecek çalışmaları yapmak, yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerekli uzman kadroları oluşturarak toplam kalite ilkeleri doğrultusunda Bilgi Teknolojilerinden en üst düzeyde ve yaygın olarak faydalanmasını sağlamak.

 

Vizyon

 

Üniversitemizi, bilişim alt yapısı, verilen hizmet kalitesi ve çeşitliliği, kullanıcı memnuniyeti bakımından ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında en üst seviyeye taşımak.

 

İlke ve Değerler

 

               Sürekli Gelişim ve Sürekli Değişim 

               Sürekli değişen ve gelişen bilgi teknolojileri yakından takip edilir.

 

               Paydaş Odaklı Çalışma

Başkanlığımız, personel, öğrenci ve yönetimin istekleri doğrultusunda planlama yaparak,  hizmet ve yazılımlar geliştirir ve sunar.

 

               Kurumsallaşma

               Verilen hizmetlerin ve geliştirilen yazılımların sürekliliği sağlanır.

 

               Toplam Kalite

               Başkanlığımız verilen tüm hizmetlerde ve geliştirilen tüm yazılımlarda kaliteyi önemser.

 

               Adalet

Başkanlığımız yönetimi, personel arasında ayrım gözetmeksizin, “emeğe saygı göstererek” hareket eder.

 

               Mükemmelliği aramak

Başkanlığımız tüm çalışanlarıyla hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek    düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu çerçevede “mükemmelliği aramak” yolunda değişime açık olmak Başkanlığımız personelince paylaşılan bir değerdir.

 

               İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma

Bilişim projelerinin üretilmesinde, hizmetlerin sunulmasında ve geliştirilmesinde Başkanlığımız çalışanları, akademik ve idari birimlerle işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

 

               Takım Bilinci

            Başkanlığımız çalışanları, takım ruhuyla hareket eder.