Genel Bilgiler

Bilgi çağının önemine inanan Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için, bu alandaki gelişmeler başkanlığımızca sürekli izlenmektedir. Bilişim alanında tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin en son teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Başkanlığımız bünyesinde bulunan Yazılım, Donanım, Sistem ve Bilişim Ağları Servisleri alanları ile ilgili çalışmalarına devam etmekte ve en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar.

 

     

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK)'nin 34.maddesine göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretimve araştırmalara destek olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.