Sunuş

Günümüzde bilişim teknolojilerinde sunulan imkanlar üniversitelerin en önemli tercih sebeplerinden birisi durumundadır. Üniversitemiz hem sistem bilişim altyapısı, hem de yazılım ve donanım alanlarında yaptığı yatırımlar ile ülkemizin sayılı kurumlarından birisi durumundadır.

Bilgi çağının önemine inanan ve kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun etmeyi hedefleyen Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için, bu alandaki gelişmeler başkanlığımızca sürekli izlenmektedir.

Bilişim alanında tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama-hizmet süreçlerini destekleyecek en son teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Devamı için ekli belgeyi inceleyebilirsiniz.