BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Adı Soyadı

Görevi

İlker ULAŞ

Birim Üst Yöneticisi

Hasibe AKGÜNDÜZ

Şube Müdürü

Erkan GEZE

İdari Personel

Tevfik YILDIRIM

İdari Personel

 

27.10.2023 tarihi itibari ile Birim Kalite Komitesi güncellenmiştir.