Misyon

Öğrencilerine verimli ve etkin bir tarım eğitimi sunmak, tarım ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak için gerekli bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, fakültemiz tarım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar yetiştirmeyi, tarım ve doğal kaynaklar alanındaki son gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamaya koymayı, araştırma ve keşif faaliyetlerine katkıda bulunmayı ve tarım ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Menü