Dr. Öğr. Üyesi Levent KIRCA

Ulusal Makale

Kırca, L., Aygün, A. (2018). Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Potasyum Nitrat (KNO3) Uygulamalarının Etkisi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 58–62.

Kırca, L., Bak, T., Kırca, S., Karadeniz, T. (2018). Fındığın Kullanım Alanları ve İnsan Sağlığına Etkileri. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 312-318.

Bak, T., Karadeniz, T., Şenyurt, M., Kırca, L. (2018). Fındıkta Emanet Sistemi. BAHÇE, vol. 47, no. Özel Sayı 2, s. 305-311.

Karadeniz, T., Kırca, L., Çatmadım, G., Arslan, M. (2020). Bademden Çöğür Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, vol. 49, no. 1, ss. 251–255.

Uluslararası Makale

Kırca, S., Yarılgaç, T., Kırca, L., Bak, T. (2014). Study on The Selection of Walnut (Juglans regia L.) In Trabzon. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:835-841

Bak, T., Karadeniz, T., Şenyurt, M., Kırca, L., Kırca, S. (2014). Formation Of Çotanak Groups According To Direction Of Branches In The Ocaks Tombul And Palaz In Hazelnut Varieties. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue 1:831-834

Karadeniz, T., Kırca, L., Şenyurt, M., And Bak, T. (2020). Tirebolu Harkköy Yöresinde Yabani Fındık Genotiplerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi-UAZİMDER 2, 1, 11–21.

Kırca, L., Kırca, S., & Aygün, A. (2022). Organic Acid, Phenolic Compound and Antioxidant Contents of Fresh and Dried Fruits of Pear (Pyrus communis L.) Cultivars. Erwerbs-Obstbau, 1-15.

Karadeniz, T., & Kırca, L. (2019). Relationships between ages of planting with the important fruit characteristics in hazelnut. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science, 8(4), 175–178.

Uluslararası Bildiri

Şahiner Öylek, H., Karadeniz, T., Kırca, L., & Doğan, G. (2019). Prunus spinosa’nın Anaç Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar. Presented at the II. Uluslararası Tarım Kongresi, ANKARA.

Karadeniz, T., Bak, T., Güler, E., Kırca, L., & Kan, E. (2019). Çerezlik Fındık Çeşit Adayları Turanbey 14 ve Turanbey 54. Presented at the 2nd. International Agricultural Congress, Ankara.

Kırca, L., & Aygün, A. (2018). The Effect Of Potassium Nitrate KNO3 Applications on The Germination of Ahlat Pyrus elaeagrifolia Pall.  Seeds. Presented at the Uluslararası Tarım Kongresi.

Kırca, L., & Karadeniz, T. (2019). Fındıkta (C. avellana L.) Ekonomik Ömrün Belirlenmesi. Presented at the 2nd. International Agricultural Congress, Ankara.

Kırca, L., Kırca, S., Bak, T., & Karadeniz, T. (2020). Bazı Hünnap Çeşitlerinde Agromorfolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Presented at the III.Uluslararası Tarım Kongresi, HAMMAMET.

Bak, T., Kırca, L., Güler, E., & Karadeniz, T. (2020). Patlıcan İncirinde Meyve Gelişimi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri. Presented at the 3rd International Agriculture Congress, Hammamet.

Karadeniz, T., Kırca, L., Doğan, G., & Arslan, M. (2019). Badem Tohumlarından Çöğür Eldesi Üzerine Araştırmalar. Presented at the 2nd. International Agricultural Congress, Ankara.

Karadeniz, T., Bak, T., Güler, E., Kırca, L., & Tekintaş, F. E. (2019). Türk Fındık Çeşitlerine Anaç (Corylus colurna L.) Seçimi. II. Uluslararası Tarım Kongresi, Ankara.

Karadeniz, T., Bak, T., Çokran, B. D., Kırca, L., Güler, E., & Kokaj, T. (2022). Farklı İki İncir Genotipinde Fenolik Madde İçerikleri. 5th International Agricultural Congress

 

Kitap/Kitap Bölümü

Fruits For Human Use in Various Aspects, Bölüm adı:(New Technologies Used in Food Labeling) (2022)., Kırca Levent, IKSAD Publications, Editör: Güler, Emrah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 352, ISBN:978-625-8213-69-0, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7846952)

Fruits For Human Use in Various Aspects, Bölüm adı:(Chemical Composition of Almond Fruit) (2022)., Kırca Levent, Karadeniz Turan, IKSAD Publications, Editör: Güler, Emrah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 352, ISBN:978-625-8213-69-0, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7846944)

Gastronomik Akımlar II, Bölüm Adı: Doğal Yiyecekler: Sert Kabuklu Meyveler, Kırca Levent, Yayın Yeri: IKSAD Publications, Editör: Öğr. Gör. Dr. Sinem TÜRK ASLAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:338, ISBN:978-625-367-361-1, Bölüm Sayfaları:185 -213

Sections From Life And Agriculture, Bölüm Adı:The Situation of Nuts Cultivation in Türkiye, Kırca Levent, Bak Tuba, Yayın Yeri: IKSAD Publications, Editör: Arzu ÇIĞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:289, ISBN:978-625-6955-53-0, Bölüm Sayfaları:51 -72


Dr. Öğr. Üyesi Tahsin BEYCİOĞLU

Ulusal Makale

Keten, M., Beycioğlu, T., Degirmenci, H. & Kıllı, F. (2023). Kısıntılı Sulamanın İki Farklı Yer Fıstığı Çeşidinde Su-Verim İlişkilerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60 (1), 155-164. DOI: 10.20289/zfdergi.1208837

Uluslararası Makale

Selçuk, B., Bakır, T., Beycioğlu, T., Kamalak, A., Kıllı, F. (2023). Aspir Samanı Çeşitlerinin Yem Değeri Özelliklerinin Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 26(2), 424-429.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2022). “Genetıc And Envıronmental Varıabılıty Herıtabılıty And Genetıc Advance In Pod Yıeld Yıeld Components Oıl And Proteın Content Of Peanut Varıetıes,” Turkish Journal Of Field Crops, Vol. 27, No. 1, Pp. 71–77.

Kıllı, F., Beycioğlu, T., Kan, T. (2022). “Screening of Different Cotton Gossypium spp  Genotypes for Yield and Yield Parameters ,” International Journal of Scientific Engineering and Science, vol. 6, no. 12, pp. 14–18.

Engizek, O. B., Beycioğlu, T., Kıllı, F. (2021). Yield and Quality Parameters of Current Commercial Cotton (Gossypium hirsutum L.) Cultivars under Mediterranean Climatic Conditions of Turkey. 5 (8), 27-32.

Beycioğlu, T., Kıllı, F., & Keten, M. (2021). Influence of nitrogen levels on productivity of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. 5(2). 25-28.

Beycioğlu, T., Kıllı, F., & Dogan, S. (2021). Seed Characteristics, Oil Content and Gossypol gland of Different Cotton (Gossypium spp.) Genotypes. 8(12):47-54.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2020) “Carpel Characteristics  Seed Oil and Protein Contents of Cotton Genotypes under Field Conditions,” Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 7, no. 9, pp. 53–60.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2020). “Evaluation of Fiber Yield and Major Fiber Quality Characteristics of Some Cotton Genotypes,” Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 7, no. 2, pp. 97–102.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2020). “Yield  Yield Components and Lint Quality Traits of Some Cotton Cultivars Grown under East Mediterranean Conditions,” International Journal of Environmental  Agriculture Research, vol. 6, no. 2, pp. 45–49.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2020). “Yield and Yield Parameters of 46 Cotton Gossypium spp  Cultivars under Kahramanmaras  Turkey  Conditions,” International Journal of Environmental  Agriculture Research, vol. 6, no. 8, pp. 13–18.

Kür, A. B., Beycioğlu, T., Kıllı, F.  (2019). “Farklı Gelişme Dönemlerinde ve Dozlarda Yapraktan Demir Şelat EDDHA-Fe Uygulamasına Yerfıstığının (Arachis hypogaea L.)  Tepkisi,” UAZİMDER Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, no. 1, pp. 13–16.

Kıllı, F., Beycioğlu, T., Doğan, S., Kür, A. B. (2019). “Genetik Stok ve Bazı Güncel Pamuk  Gossypium hirsutum L  ve Gossypium barbadense L  Genotiplerinin Lif Verimi ve Önemli Lif Kalite Özellikleri,” UAZİMDER Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, vol. 3, pp. 21–26.

Kıllı, F., Beycioğlu, T. (2019). “Türkiye de ve Dünyada Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretim Durumu Türkiye Yağlı Tohum Üretimine İlişkin Önemli Sorunlar,” UAZIMDER Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, no. 1, pp. 17–33.

Uluslararası Bildiri

Keten, M., Beycioğlu, T., Degirmenci, H. & Kıllı, F. (2023). Evaluatıon Of Drought Tolerance In Peanut Varıetıes Accordıng Todrought Stress Indexes And Comparıson Of The Indexes. ISPEC 11th Internatıonal Conference on Agrıculture, Anımal Scıence Sand Rural Development. 03-05 March 2023- Mus / TÜRKİYE.

Yürürdurmaz, C., Beycıoglu, T., & Çolak, M. F. Kahramanmaras Kosullarında Farklı Oranlarda Ve Dönemlerde Uygulanan Bıtkı Büyüme Düzenleyıcısının Nohutta Verım Ve Önemlı Tarımsal Özellıkler Üzerıne Etkısının Belırlenmesı , Sözlü Sunum, Internatıonal Asıan Congress On Contemporary Scıences-V, 01 Haziran 2021, 02 Haziran 2021.

BEYCIOGLU, T. KILLI., F. & KAYA, T. Türkiye Yerfıstığı Üretiminin Dünya Üzerindeki Yeri ve Yerfıstığı Üretiminde Karşılaşılan Önemli Sorunla, Sözlü Sunum, 3rd International Agricultural Congress, 05 Mart 2020, 09 Mart 2020.

Kür, A. B., Beycıoglu., T. & Kıllı, F. Farklı Gelisme Dönemlerinde ve Dozlarda Yapraktan Demir Selat (EDDHA-Fe) Uygulamasına Yerfıstıgının (Arachis hypogaea L.) Tepkisi, Sözlü Sunum, 2nd International Agricultural Congress, 21 Kasım 2019, 24 Kasım 2019, 2667-7571, 1, 1, 13 - 16.

Kıllı, F., & Beycıoglu., T. Türkiye’de ve Dünyada Yaglı Tohum ve Ham Yag Üretim Durumu Türkiye Yaglı Tohum Üretimine Iliskin Önemli Sorunlar, Sözlü Sunum, 2nd International Agriculture Congress, 21 Kasım 2019, 24 Kasım 2019, 2667-7571, 1, 1, 17 - 33.

Idıkut, L., Önem, M., Zulkadır, G., Beycıoglu, T., Çölkesen, M. Organik Tarımın Asamalı Olarak Mısır Yetistiriciliginde Uygulanması, Sözlü Sunum, 1. Uluslararası Ileri Arastırmalar ve Mühendislik Kongresi, 16 Kasım 2017, 18 Kasım 2017.

T. Beycıoglu, T., Idıkut, L. Investigation of agricultural properties and forage quality values of cowpea plant (Vigna unguiculata (L.) Walp) in physiological maturity., Poster Sunumu, 2nd INTERNATIONAL BALKANAGRICULTURE CONGRESS, 16 Mayıs 2017, 18 Mayıs 2017, 287 - 293.


Menü