Devam Eden BAP Projeleri

  • Denizli İli Hünnap Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu. Proje No: 2023İAP004
  • Bazı Sofralık Özbekistan ve Avrupa Üzüm Çeşitlerinin Çal (Denizli) Ekolojisine Adaptasyonlarının Belirlenmesi. Proje No: 2022BSP011
  • Çal ve Bekilli İlçelerinde Yetiştirilen 'Çalkarası' Üzüm Popülasyonundan Üstün Özellikli Asmaların Belirlenmesi. Proje No: 2023İAP001
  • İç Ege Bölgesi ile Göller Yöresinde Şalak Kayısı Yetiştiriciliğinin Mukayesesi ve Verimsizliğinin Nedenlerinin Araştırılması. Proje No: 2023BSP014

Menü