Dr. Öğr. Üyesi Levent KIRCA

DEKAN YARDIMCISI

Tel:0 (258) 713 86 00

 

 Eğitim-Öğretim

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili işler
• Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili işler
• ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarının planlanması ve yürütülmesi
• Öğretim elemanlarına ve öğrencilere “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanması
• Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenleme ve bu temsilcilerle iletişim
• Ders programları, sınav takvimi, öğrenci şikayet, öneri ve fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi
• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi
 
Fakülte Web Sayfasının Yönetimi
• İçerik hazırlama ve güncelleme
 
Personel İşleri
• İdari personel ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 
Projeler
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile yürütülen iş ve işlemlerin, proje ve danışmanlık işlerine dair süreçlerin yönetimi ile ulusal ve uluslararası proje koordinasyonun sağlanması ve süreçlerin yürütülmesi 
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilişkili süreçler
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi
 
Fakültenin Araç ve Arazileri
• Fakülteye ait araçların ve uygulama arazilerinin sevk ve idaresi
 


Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAK

DEKAN YARDIMCISI

Tel:0 (258) 713 86 00

 

Birim İşleri
• Yayın teşvik komisyonunun koordinasyonu
• Öncelikli alan araştırma projelerinin performans yönetimi
• Bilimsel Etkinlik Süreçleri
• Birim Faaliyet Raporlarında verilerin hazırlanması sürecini yönetmek

• Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonu

 
Personel İşleri
• Akademik personel ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
 
İdari-Mali İşler
• Döner Sermaye İşleri
• Demirbaş, Ayniyat İşleri
• Satın Alma Komisyonu
• Malzeme Muayene ve Sayım Komisyonu
• Muayene ve Kabul Komisyonu
• Sosyal Komite Faaliyetleri-Finansal Takibi
 
Kurulların Organizasyonu
• Fakülte Kurulu Koordinasyonu
• Fakülte Yönetim Kurulu Koordinasyonu
• Fakülte Akademik Kurul Koordinasyonu
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilişkili süreçler
• Ders ücret formlarının düzenlenmesinin ve kontrolünün yönetimi
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetim
 
Laboratuvarlar
• Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak

Menü