BÖLÜM DANIŞMA KURULU

 

Danışma Kurulu - Akademik Birimler

Başkan: Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye: Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye: Serdar KANLI (Öğrenci Temsilcisi)

 

Danışma Kurulu - Dış Paydaşlar

Yasemin Fulya DİNÇER (Mezun Temsilcisi)

Ahmet TAŞ  (Denizli OSB Müdürü - Kamu kurumu temsilcisi)

Behice DİLBAZ  (MMO Denizli Şube Müdürü – Meslek odası temsilcisi)

Mustafa Cemal ÖZKAN (MMO Denizli Şube – Meslek odası temsilcisi)

Atnan KAÇAR  (Hidrobarsan San.Ltd.Şti. – İşveren temsilcisi)

Murat DURMAZ (Genovatek Makine ve Mühendislik – İşveren temsilcisi)

Alper ALYAZ (Hidroteknik – Yönetici temsilcisi)

Fatih YAŞA (Özel sektör çalışan temsilcisi)

Ali Harun İmrek (Serbest meslek temsilcisi)

Menü