Fakültemizde beş bölüm yer almaktadır;

Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği.

Bölümlerimiz lisans programları yanı sıra PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisan Programları, Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı,  Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Doktora Programı ve Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı yürütülmektedir.

 

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS'lik derslerini geçmeleri, iki yaz dönemine ayrılmış 40 işgünü süreli stajlarını ve bir dönem boyunca süren işyeri eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Ders müfredatlarımız 8 yarıyıllık, mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Teknoloji Fakültesi’nden mezun olacak öğrencilerin çalışma hayatına uygun yetiştirilmesinde yardımcı olmak amacıyla  çeşitli sanayi sektörlerindeki uzman ve yöneticilerden oluşan Danışma Kurulları oluşturulmuştur. Ders programlarının hazırlanmasında ve içeriklerinin belirlenmesinde, Danışma Kurulları ile birlikte çalışılmıştır. Hazırlanmış olan ders programları, her yıl gözden geçirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin sanayi tecrübesi kazanmaları için Danışma Kurulları ile birlikte çalışılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler mezun olmadan önce sektörü, yapacakları işleri ve iş ortamlarını tanıma imkânı bulmakta ve tecrübe sahibi mühendisler olarak mezun olmaktadır.


Menü