Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye Bil. İşl. Dilek ARMAN

Menü