Bilimsel Hazırlık Programı Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Bölüm Burs Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Ders ve Sınav Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Üye

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Farabi Koordinatörlüğü

Başkan

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Bölüm Bilgi İşlem Teknolojileri Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

İşyeri Eğitim Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Strateji Planlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Üye

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Lisans ve Lisansüstü Müfredat Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Oryantasyon Koordinatörlüğü

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Volkan ONAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Mezuniyet Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Staj Koordinatörlüğü

Başkan

Doç. Dr. Yavuz KAPLAN

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Af Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Doç. Dr. Berkay ERGENE

Başkan

Prof. Dr. Gökmen ATLIHAN

Akademik Teşvik Komisyonu

Üye

Prof. Dr. İsmail OVALI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

 

Menü