Bilimsel Hazırlık Programı Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Bölüm Burs Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Üye

Prof. Dr. Ahmet Murat PİNAR

Üye

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Bölüm Uluslar Arası İlişkiler Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Ders ve Sınav Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Üye

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Farabi Koordinatörlüğü

Başkan

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye

Doç. Dr. İsmail OVALI

Bölüm Bilgi İşlem Teknolojileri Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Üye

Doç. Dr. İsmail OVALI

Üye

Dr. Berkay ERGENE

İşyeri Eğitim Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Strateji Planlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Volkan ONAR

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Üye

Prof. Dr. Abdullah ALĞIN

Lisans ve Lisansüstü Müfredat Komisyonu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Öner ATALAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Oryantasyon Koordinatörlüğü

Başkan

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Volkan ONAR

Üye

Prof. Dr. Ahmet Murat PİNAR

Mezuniyet Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Doç. Dr. İsmail OVALI

Üye

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Staj Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KAPLAN

Üye

Doç. Dr. İsmail OVALI

Üye

 

Dr. Berkay ERGENE

Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Doç. Dr. İsmail OVALI

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Af Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ONAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

Üye

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

 

Başkan

Doç. Dr. Arzum IŞITAN

Akademik Teşvik Komisyonu

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öner ATALAY

 

Üye

Prof. Dr. Ahmet Murat PİNAR


Menü