Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Umut KARABULUT

+902582963643

 ukarabulut@pau.edu.tr

                                                                   

Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                   Bölüm Başkan Yardımcısı

       Doç. Dr. Çağdaş Yüksel                                                                      Dr. Öğr. Ü. Gülseren Mutlu

+902582963597                                                                                                +902582967423               

                                                                                                                                                        cyuksel@pau.edu.tr                                                                                             gmutlu@pau.edu.tr