İlgili yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaları durumunda aşağıda listelenmiş bölüm öğrencileri Tarih Bölümüne Çift Anadal ve Yan Dal için başvurabilirler. 

 

ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

Çift Anadal Başvurusu Yapabilecek Programlar

Koşullar

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 1. Programa, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu ve Bölüm içi Seçmeli derslerden en az 90 kredilik ders almaları gerekmektedir.
 3. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Tarih Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

 1. Programa, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu ve Bölüm içi Seçmeli derslerden en az 90 kredilik ders almaları gerekmektedir.
 3. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Tarih Bölümü

Arkeoloji Bölümü

 

 

 

 

 1. Programa, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu ve Bölüm içi Seçmeli derslerden en az 90 kredilik ders almaları gerekmektedir.
 3. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Tarih Bölümü

Sosyoloji Bölümü

 1. Programa, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu ve Bölüm içi Seçmeli derslerden en az 90 kredilik ders almaları gerekmektedir.
 3. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir

Tarih Bölümü

Felsefe Bölümü

 1. Programa, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu ve Bölüm içi Seçmeli derslerden en az 90 kredilik ders almaları gerekmektedir.
 3. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Çift Anadal hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir

 

 

 

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

Yandal Başvurusu Yapabilecek Programlar

Koşullar

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 1. Programa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu derslerden 54 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 3. Program kontenjanı, ilgili akademik yıldaki bölüm öğrenci kontenjanının %10’dur.
 4. Programa, 3. ve 5. yarıyıl öğrencisi olan ve akademik ortalaması 4/2.80 olanlar başvurabilir.
 5. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Sosyoloji Bölümü

 1. Programa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu derslerden 60 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 3. Program kontenjanı, ilgili akademik yıldaki bölüm öğrenci kontenjanının %10’dur.
 4. Programa, 3. ve 5. yarıyıl öğrencisi olan ve akademik ortalaması 4/2.80 olanlar başvurabilir.
 5. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Sanat Tarihi Bölümü

 

 1. Programa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu derslerden 50 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 3. Program kontenjanı, ilgili akademik yıldaki bölüm öğrenci kontenjanının %10’dur.
 4. Programa, 3. ve 5. yarıyıl öğrencisi olan ve akademik ortalaması 4/2.80 olanlar başvurabilir.
 5. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Felsefe Bölümü

 1. Programa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu derslerden 60 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 3. Program kontenjanı, ilgili akademik yıldaki bölüm öğrenci kontenjanının %10’dur.
 4. Programa, 3. ve 5. yarıyıl öğrencisi olan ve akademik ortalaması 4/2.80 olanlar başvurabilir.
 5. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Arkeoloji Bölümü

 1. Programa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri başvurabilir.
 2. Programa kayıtlı öğrencilerin, öğretim planında belirtilen Zorunlu derslerden 56 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 3. Program kontenjanı, ilgili akademik yıldaki bölüm öğrenci kontenjanının %10’dur.
 4. Programa, 3. ve 5. yarıyıl öğrencisi olan ve akademik ortalaması 4/2.80 olanlar başvurabilir.
 5. Programa kayıt ve diğer durumlar için, Pamukkale Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.