Bölüm Başkanından

     Tarih geçmişten geleceğe bir ayna görevi gördüğü ve insanlığın sözlü ve yazılı tecrübesinin

ortaya çıktığı zamanı, olaylar, düşünceler, kurumlar ve bireyler çerçevesinde anlatma çabasında

olduğu için şüphesiz en önemli bilim dallarından arasındadır. Bugünü okuyabilmek, anlayabilmek

ve karşılaştığımız sorunlara çözümler üretebilmek için derin bir tarih bilgisine sahip olmak gereklidir.

Bir Latin atasözünde “Tarih, hayatın öğretmenidir” denilir. Nereden geldiğimiz, nerede bulunduğumuz

ve nereye gittiğimiz şüphesiz tarih ilmi olmadan cevaplayamayacağımız suallerdir. 

       Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünün mevcut öğretim üyesi kadrosuyla

başlıca iki odak noktası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bilimsel yaklaşımla tarihsel gerçekleri ortaya

çıkaran, aydınlatan araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bunları yayım suretiyle bilim dünyası ve

kamuoyu ile paylaşmaktır. İkincisi ise okuyan, düşünen, sorgulayan, zamanını ve geçmişini iyi kavrayan,

kazanımlarını çevresi ile iletişim ve işbirliği halinde paylaşan öğrenciler yetiştirmektir.

                                                           

                                                                                                   Prof. Dr. Yasemin BEYAZIT