TARİH BÖLÜMÜ’NÜN MİSYONU

Pamukkale Üniversitesi Tarih bölümü, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, farklılıklara saygı gösteren, tarih ve çevre bilincine sahip, nitelikli tarihçiler yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi; mezunların uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını amaç edinmiştir.

Mezunlar, tarihçi unvanı edinir ve arşivlerde uzman olarak görev yaparlar.