TARİH BÖLÜMÜ’NÜN TARİHÇESİ

 

Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü 1992 yılında Doç. Dr. Mahmut Pehlivan tarafından kurulmuştur. Bölüm, ilk eğitim faaliyetlerine 1994 yılında başlamış, ikinci öğretim programı ise 1995 yılında açılmıştır. Bölümün çekirdek kadrosu Nevzat Gündağ, Selahattin Özçelik, Ayfer Özçelik, Veysi Akın, İsmail Şen ve Yusuf Kılıç’tan oluşmakta idi.

Tarih Bölümü ilk kurulduğunda günümüzdeki Mühendislik Fakültesi B bloğunun son katında yer almıştır. Dersler Mühendislik Fakültesi’nin ve o tarihlerde İncilipınar’da yer alan eski Eğitim Fakültesi’nin dersliklerinde verilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesinin inşasıyla birlikte Tarih bölümü şu anki yerine taşınmıştır.

Bölümde kısa sürede yüksek lisans eğitimi de verilmeye başlanmıştır. Doktora programı 2005 yılında açılabilmiştir. Bu nedenle bölüm asistanları Süleyman Tüzün, Soner Hunkan, İbrahim Şirin, İbrahim Erdal, Abdullah Temizkan doktora yapmak üzere 35. madde ile merkezi üniversitelere gönderildiler.

1999 yılında Tarih Öğretmenliği programının Sosyal Bilgiler Eğitimine dönüşmesiyle burada görevli Zülal Keleş, Ercan Haytoğlu ve Yusuf Ziya Bildirici Tarih bölümüne geçiş yaptı. 2000’li yılların başında Mehmet Ali Ünal’ın, Mehmet Yaşar Ertaş’ın, Yasemin Avcı’nın katılımıyla bölümün kadrosu genişledi. Bölüm asistanları Ayhan Bayoğlu, Yasemin Beyazıt, Selim Karahasanoğlu, Selim Parlaz, Hanım Hande Duymuş ve Kamuran Şimşek lisansüstü eğitimlerini devam ettirdiler.

Bölümün kadrosu 2010’larda mevcut asistanların doktoralarını tamamlamaları ve diğer üniversitelerden yeni katılan hocalarla daha da genişledi. Turhan Kaçar, Murat Orhun, Umut Karabulut, İzzettin Beştaş, Durmuş Akalın bu yıllarda bölüme katıldı. 2016’dan sonra Halide Dervişheva, Sezen Karabulut, Nezahat Belen, Gülseren Mutlu, İbrahim Balık, Osman Cengiz farklı üniversite ya da kurumlardan gelerek bölüm mensubu oldular.

Bölüm kadrosunda iken farklı üniversitelere geçen ya da emekli olan öğretim üyeleri oldu. Bölüm asistanı iken doktoralarını tamamlayan Soner Hunkan, İbrahim Şirin, İbrahim Erdal ve Abdullah Temizkan farklı üniversitelerde görev aldılar.  İsmail Şen, Süleyman Tüzün emekli olurken Veysi Akın, Turhan Kaçar, Mehmet Yaşar Ertaş ve Selim Karahasanoğlu başka üniversitelere geçiş yaptılar. Son yıllarda bölüm, ÖYP kapsamında alınan asistanlarla (Sevil Gözübüyük, Coşkun Kumru, Ömür Yazıcı Özdemir, Engin Aslan, Erhan Ateş, Murat Türk, Serdar Sevmezler) kadrosunu genişletti.  

Kurulduğunda 30-40 öğrenci ile eğitim serüvenine başlayan Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nün öğrenci sayısı günümüzde 900’e ulaşmıştır. Öğretim üyesi kadrosu da alanlarında uzman ve nitelikli akademisyenlerle her geçen gün genişlemektedir. Bölümün bünyesinde Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti ve Genel Türk Tarihi olmak üzere yedi anabilim dalı ve bu dallarda alan uzmanı öğretim üyeleri bulunmaktadır. Öğretim üyeleri Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika Tarihi araştırmalarında pek çok esere imza attıkları gibi, üniversitenin bulunduğu Denizli tarihine yönelik olarak yerel tarih araştırmalarında da bulunmaktadırlar.

 Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü, Türkiye’deki ilk ve en büyük Denizli Tarihi Sempozyumuna ev sahipliği yaptığı gibi, Denizli’ye bağlı ilçelerin hemen hemen tümüne dair müstakil sempozyumların gerçekleşmesinde de önemli katkıda bulunmuştur. Mezun öğrenciler öğretmenlik, akademisyenlik başta olmak üzere farklı görevler yapmaktadır.

Tarih Bölümü, öğrencilerine tarih araştırmaları yapabilmeleri için gereken tarih bilgisini ve metodolojik bakış açısını kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Tarih bilim dünyasına nitelikli araştırmacılar kazandırmayı ve yeni araştırmaların ortaya çıkmasını hedeflemektedir.