Stratejik Hedefler

KARAR 1- Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesinin 9 uncu maddesi gereğince Fakültemiz Birim Kalite Komitesinin toplanarak, Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birim stratejik faaliyetlerimizi planlamak, hedeflerimizi belirlemek ve izlemek, Üniversitemizin stratejik performans göstergelerine ve kurumsal iç değerlendirme verilerine ilişkin kendi birimimize ait verileri hazırlamak ve raporlamak ile ilgili kararların alınması ve tutanaklarının web sitesinde yayınlanmasının görüşülmesi sonucunda;

 1) Arkeolojik, Endüstriyel ve Ekolojik bağlamlar ile tarihsel, sosyo-ekonomik, sosyo-mekânsal teknolojik ve fiziki düzeylerde Denizli ve TR32 (Denizli, Aydın ve Muğla) alt bölgesinin bölgesel, kentsel ve beşerî dinamikler üzerine araştırmalar yapmak ve politika geliştirmek.

 2) Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki akademik, toplumsal ve mesleki çalışmaları hem akademik hem fiziki ortamlarda hayata geçirmek.

 3) İlk iki madde temelinde görev ve sorumluluk üstlenecek akademik, idari, teknik ve destek personeli ile uzman kişileri kurumsal yapıya ve süreçlere dahil ederek kadro yapılandırmasına hız kazandırmak.

4) Yerel ve uluslararası ölçeklerde toplumsal aktör, paydaş ve kurumlarla iş birliğini geliştirerek karar verici ve kavram geliştirici roller üstlenmek.

5) Belirtilen stratejik hedefler çerçevesinde üretilen özgün çalışma ve projelerin planlama ve tasarım değerini markalaştırmak, ilgili telif hakkı, patent ve tescil süreçlerini başlatmanın yanı sıra belirli çalışmaları açık kaynaklı olarak yayınlayıp müştereklere katkı sunmak.

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ: Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (Dostem Yapısı Yeniden İşlevlendirme) Mimari Avan Projesi İşbirliği İçin Teşekkür Buluşması

PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Birim Kalite Komitesi çalışmaları temelinde öne çıkan ilke kararlarından birisi de sanayi ile iş birliğidir. Bu konu, araştırma-geliştirme, teknoloji ve inovasyon kavramları odağında gündelik, kültürel ve toplumsal verileri akademik süreç ve üretimlere dönüştürmeye yönelik hedefler doğrultusunda ve dış paydaşlar ile geliştirilen çalışmalar kapsamında yürütülmektedir. 

Bu kapsamda üretilen çalışmalardan ilkler arasında incelenebilecek bir örnek çalışma, Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan DOSTEM (Denizli OSB Sanayicileri Vakfı Meslek Edindirme Merkezi) Binasının, ilk etapta Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda yer alan üç bölümün kullanımı ardından ise yeni nesil kullanımlara yönelik olarak, yapının yeniden işlevlendirilmesi için hazırlanmış olan DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU (DOSTEM YAPISI YENİDEN İŞLEVLENDİRME) MİMARİ AVAN PROJESİ’dir

Üniversite-Sanayi İş birliği çerçevesinde bu projenin örnek bir model olarak gerçekleştirilmesine yönelik olan özverili katkılarından ötürü Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Murat Zengin’e, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Sayın Ahmet Taş’a; bu projenin kavramsal çerçeve oluşturma, tasarım-uygulama yaklaşımı geliştirme, var olan sanayi yapısını önerilen mekânsal programlarla kamu yararına yeniden işlevlendirme ve mimari avan proje oluşturma kapsamındaki özverili katkılarından dolayı Sayın Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK, Sayın Doç. Dr. Burak Altınışık ve Mimarlık Yüksek Lisans Öğrencimiz Sami YILMAZ’a teşekkürlerimizi sunarız.

 

  

  

_____________________________________________________________________________________________

30.06.2022 tarihli Birim Kalite Komite Toplantı Tutanağı

1) Arkeolojik, Endüstriyel ve Ekolojik bağlamlar ile tarihsel, sosyo-ekonomik, sosyo-mekânsal teknolojik ve fiziki düzeylerde Denizli ve TR32 (Denizli, Aydın ve Muğla) alt bölgesinin bölgesel, kentsel ve beşerî dinamikler üzerine araştırmalar yapmak ve politika geliştirmek.

2) Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki akademik, toplumsal ve mesleki çalışmaları hem akademik hem fiziki ortamlarda hayata geçirmek.

3) İlk iki madde temelinde görev ve sorumluluk üstlenecek akademik, idari, teknik ve destek personeli ile uzman kişileri kurumsal yapıya ve süreçlere dahil ederek kadro yapılandırmasına hız kazandırmak.

4)Yerel ve uluslararası ölçeklerde toplumsal aktör, paydaş ve kurumlarla iş birliğini geliştirerek karar verici ve kavram geliştirici roller üstlenmek.

5)Belirtilen stratejik hedefler çerçevesinde üretilen özgün çalışma ve projelerin planlama ve tasarım değerini markalaştırmak, ilgili telif hakkı, patent ve tescil süreçlerini başlatmanın yanı sıra belirli çalışmaları açık kaynaklı olarak yayınlayıp müştereklere katkı sunmak.

6)Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Planlama ve Tasarım ekolü ile özdeşleşebilecek öğrenci profillerini çekmek ve Fakültenin ilgili Bölümlerine yönlendirmek. Kariyer planlaması süreçlerine eğitim-öğretim stratejilerine eklemlenmek, katılımcı proaktif ve esnek bir eğitim öğretim anlayışını benimsemek.