Birim Kalite Komitesi

 

Adı Soyadı

Görevi 

Fatih ULUŞAN

Kalite Komitesi Başkanı

Hasan KARAAL

Kalite Koordinatör

Hasan Hüseyin GENCAY

Üye

Deniz BOZAK

Üye