Üniversitenin tüm birimleri ile birimlerdeki mali ve mali olmayan işlem ve faaliyetler ile varlıklar iç denetimin kapsamındadır.