İç Denetim Tarihçesi 

    İç denetim akademik açıdan ilk olarak 1900’lü yıllarda Kıta Avrupa’sı ülkelerinde ele alınmaya başlanmıştır. İç denetim faaliyeti Amerika Birleşik Devletleri özel sektör işletmelerinde 1940’lı yıllarda görülmeye başlanmış ve 1941 yılında New York’ta Uluslar arası İç Denetim Enstitüsü (IIA) kurulmuştur.
    Avrupa’da ilk kez iç denetim meslek birlikleri 1948 yılında Londra’da kurulmuş ve daha sonra Avrupa’daki diğer ülkelerde yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise özel sektörün öncülüğünde 1995 yılında kurulan (TİDE) Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile ulusal örgütlenme gerçekleşmiştir.
    Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından iç denetçiler ve iç denetim için; “İç Denetimin Tanımı Etik Kurallar ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” belirlenmiştir.
    İç denetim mesleğinin hızlı gelişimi ve özel sektördeki başarılı uygulamaları görüldükten sonra iç denetimin kamu kurumlarında da tatbik edilmesi fikri yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede iç denetim kamuda 1980’li yıllardan itibaren Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanmaya başlamış olup, bu gün AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO,OECD, Avrupa Merkez Bankası’nda iç denetim uygulanmaktadır.
    Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. fasıl kapsamında ele alınmıştır. Bu fasıl kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmış, böylelikle iç denetim sistemi kamuya girmiştir.
    5018 sayılı Kanunun 67’inci maddesince Maliye Bakanlığına bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurulun kamu idarelerindeki iç denetim sistemlerini izlemek, iç denetim ile ilgili mevzuat hazırlamak, denetim standartlarını belirlemek gibi görevleri vardır.