ADIM Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

 

         ADIM Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı, 31.10.2019 - 1.10.2019 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Grand Asya Hotel’de gerçekleştirildi.

       Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanları ve İç Denetçileri toplantıya katılım sağlamıştır. 

         İç Denetim Birimi Başkanları ve İç Denetçiler tarafından oluşturulan çalışma grubunda, iç denetim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır.