•     İç Denetçiler Rektöre bağlı olarak görevlerini yaparlar.
 •     Rektör dışındaki makam veya mercilerle ilişkilendirilemezler.
 •     İç denetçiler asli görevi dışında görevlendirilmez (vekalet, idari görev, soruşturma görevi) gibi
 •     İç denetçiler, yönetsel ve mali işlemlerin hazırlanması, karar verilmesi ve uygulanması süreçlerinde görev alamazlar.
 •     İç denetçiler iç kontrol sisteminin düzenlenmesi veya uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dahil edilemez.
 •     İç denetçiler tarafından iç denetim plan ve programı risk odaklı hazırlanır. İç denetim plan ve programına müdahale edilemez.
 •     İç denetçiler tarafından düzenlenen raporlara müdahale edilemez.
 •     İç denetçiler görevi sırasında her türlü bilgi ve belgeleri toplayabilir.
 •     İç denetçiler düzenlemiş olduklar raporları Rektöre sunarlar. Denetim raporları İç Denetim Koordinasyon Kuruluna da gönderilir.
 •  

   

  Duyurular Tümünü Gör