BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Unvanı

Adı ve Soyadı

e-posta

Tel. No

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Yüksel ÇEKBAŞ

ycekbas@pau.edu.tr

02582961186

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Turan PAKER

tpaker@pau.edu.tr

02582961029

Enstitü Sekreteri

Müjgan ORMAN

morman@pau.edu.tr

02582961244

İdari Personel

Ramazan KILIÇER

rkilicer@pau.edu.tr

02582961251

Öğrenci Temsilcisi

Ayşe Cansu BİLGEN

asonmez@pau.edu.tr

02582961254